Miasto złożyło wniosek do rządu o zmianę granic. Decyzja w lipcu

Na marcowej sesji Rady Miasta (26.03) radni pozytywnie zaopiniowali zmianę granic Krosna. Chodzi o powiększenie miasta o teren dawnego lotniska na pograniczu Targowisk i Krościenka Wyżnego. Wniosek o zmianę granic trafił do rządu. Na decyzję ma czas do lipca.
Jeśli rząd wyda pozytywną opinię w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to stare lotnisko znajdzie się w granicach Krosna
Damian Krzanowski
W SKRÓCIE
 • W 2017 Krosno nabyło prawa do wieczystego użytkowania terenu dawnego lotniska w Targowiskach
 • Prawie 122 ha terenu leży na obszarze dwóch gmin: Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
 • Miasto chce wybudować tam węzeł komunikacyjny z planowaną drogą ekspresową Rzeszów-Barwinek (S-19) oraz przygotować strefę inwestycyjną
 • Krosno zapowiedziało, że chce ten obszar włączyć do granic miasta
 • Przed wyborami samorządowymi jesienią 2018 władze miasta doszły w tej sprawie do porozumienia z wójtami obu gmin
 • Wszystko zmieniło się po wyborach - nowi wójtowie z PiS uważają, że to "rozbiór" ich gmin
 • Mieszkańcy Krosna opowiedzieli się w konsultacjach "za" zmianą granic miasta, przeciwnego zdania są mieszkańcy gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
 • Radni również pozytywnie zaopiniowali zmianę granic. Wniosek władz miasta trafił do rządu

Proces powiększania Krosna jest długotrwały

To kolejny etap przyłączenia terenu dawnego lotniska „Iwonicz” do granic Krosna. Chodzi o prawie 122 ha, które miasto posiada w ramach wieczystego użytkowania od 2017 roku.

W tej sprawie musieli wypowiedzieć się mieszkańcy gmin, których dotyczy zmiana. O ile większość mieszkańców gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe była przeciwna włączeniu tego terenu do granic Krosna, o tyle krośnianie opowiedzieli się zdecydowanie na tak (97% „za” przy frekwencji niewiele ponad 9%). Konsultacje odbywały się w pierwszym kwartale tego roku.

Kolejnym etapem była opinia Rady Miasta. Radni jednogłośnie poparli złożenie wniosku o powiększenie Krosna do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki wniosek został złożony końcem marca poprzez Wojewodę Podkarpacką.

Tak będzie wyglądał podział dawnego lotniska "Iwonicz"
um krosno

Jak władze miasta uzasadniły potrzebę zmiany granic?

Po pierwsze – przekonują - zostanie efektywnie wykorzystany potencjał terenu. Ma na nim zostać zbudowana droga zapewniająca dogodne połączenie Krosna z S19, powstanie tam też strefa inwestycyjna.

Po drugie, działania te odpowiadają na problemy Krosna i okolic, takich jak: niedostateczna dostępność komunikacyjna, problemy demograficzne, niskie wynagrodzenia, brak terenów inwestycyjnych.

Po trzecie, zmiana może przyczynić się do rozwoju całego regionu.

Władze miasta twierdzą też, że zmiana granic i realizacja inwestycji przyniesie korzyści mieszkańcom okolicznych gmin. Chodzi m.in. o szybszy i dogodniejszy dojazd do pracy w Krośnie, powstanie wysokopłatnych miejsc pracy, polepszenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, a także wzrost wartości nieruchomości sąsiadujących z planowaną drogą.

Krótko mówiąc: chodzi o lepszą jakość życia, bo gminy będą atrakcyjniejsze do zamieszkania. Ma to też spowodować zahamowanie emigracji młodych ludzi - twierdzą władze Krosna.

Krośnianie osiedlają się w gminach ościennych, to tzw. suburbanizacja
Dane GUS – Bank Danych Lokalnych / UM Krosno

Trzy gminy łączą silne więzy

Z danych, na które powołują się władze miasta wynika, że gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne łączą z Krosnem silne więzy społeczne i gospodarcze, a nawet techniczne:

 • to w Krośnie mieszczą się instytucje, z których korzystają mieszkańcy tych gmin m.in. siedziba władz powiatowych, sądy, opieka zdrowotna;
 • 594 uczniów z terenu obu gmin uczęszcza do szkół w Krośnie;
 • mieszkańcy obu gmin uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Krośnie, korzystają także z krośnieńskiej infrastruktury sportowej (baseny, hale itp.);
 • krośnianie osiedlają się na terenie obu gmin (to tzw. proces suburbanizacji);
 • ponad 2600 osób dojeżdża z tych gmin do pracy w Krośnie;
 • niemal 50% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w obu gminach, prowadzi też działalność na terenie Krosna;
 • krośnieński MKS obsługuje kilka linii autobusowych do obu gmin;
 • MPGK dostarcza do obu gmin wodę i odprowadza od nich ścieki.
Obecne sieci MPGK Krosno na terenie gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne (stan w 2018)
um krosno

Zyski i straty gmin

W wyliczeniach Urzędu Miasta pojawiają się też ciekawe dane dotyczące zmian liczby mieszkańców i wpływów do budżetu w trzech gminach, które biorą udział w procesie zmian administracyjnych.

Po zmianie granic, tylko 4 mieszkańców gminy Krościenko Wyżne stanie się mieszkańcami Krosna. Gminie Miejsce Piastowe ani nie przybędzie, ani nie ubędzie mieszkańców. Podobnie z podatkami. Tylko gmina Krościenko Wyżne straci na rzecz Krosna dochody roczne rzędu 4-5 tysięcy zł.

Co dalej

Rada Ministrów ma czas na wydanie decyzji o zmianie granic Krosna do lipca br. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Krosno powiększy się o 122 ha z dniem 1 stycznia 2020.

ZOBACZ TEŻ W ARCHIWUM PORTALU
KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5) forward