Każdy mieszkaniec może zdecydować, co sfinansować powinno miasto

To już ostatnie godziny głosowania (do 4 grudnia, godz. 23.59) na przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców, które sfinansowane zostaną w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Krok po kroku tłumaczymy, o co chodzi.
Damian Krzanowski

Budżet obywatelski to nowość w naszym mieście. Wprowadzenie go w każdej gminie wymusiła nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym.

Najprościej mówiąc: chodzi o to, że miasto przeznaczyło niemal 0,5% wydatków z budżetu na inicjatywy zgłoszone przez samych mieszkańców. To kwota ok. 2 mln zł. Także sami mieszkańcy zdecydują - poprzez głosowanie - które projekty powinny zostać sfinansowane i zrealizowane.

Pieniądze te zostaną podzielone na wydatki w poszczególnych dzielnicach i na osiedlach (np. oświetlenie parkingu na Białobrzegach) oraz na projekty, które mogą dotyczyć całego miasta (np. wakacyjna joga na trawie dla mieszkańców miasta). W sumie jest ich aż 49 - 28 ogólnomiejskich i 21 dzielnicowych.

Są wśród nich klasyczne inwestycje (budowa chodników, placu zabaw, ścieżki rowerowej itp.), jak i oryginalne przedsięwzięcia takie jak:  wspólne muzykowanie w dzielnicy Polanka,  instalacja 40 skrzynek lęgowych dla ptaków jerzyków, czy budowa obserwatorium astronomicznego.


Projekty ogólnomiejskie:

1. II Zawody Szlakiem Tytusa Trzecieskiego (5000 zł) - szczegóły (nowe okno)

2. Wakacyjna joga na trawie dla mieszkańców Miasta Krosna. (8 400 zł) - szczegóły

3. Dbajmy o rowerzystów w Krośnie - wyprzedzaj rowerzystów z odpowiednią odległością (10 000 zł) – szczegóły

4. Budowa kolektora burzowego odprowadzająca wody opadowe z rowów ul. Żeromskiego do Wisłoka. (900 000 zł) - szczegóły

5. Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (175 440,70 zł) - szczegóły

6. Budowa siłowni plenerowej z placem zabaw-Żwirki i Wigury (120 000 zł) – szczegóły

7. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Osiedla Turaszówka (190 000 zł) - szczegóły

8. Budowa Placu Zabaw z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez dzieci z dysfunkcją ruchową (100 000 zł) – szczegóły

9. Wybudowanie chodnika - przedłużenie ul. Batorego w kierunku Lotniska (90 000 zł) – szczegóły

10. "Zielone boisko - radosne dzieciaki" (40 000 zł) – szczegóły

11. Astrobaza Krosno - obserwatorium astronomiczne (800 000 zł) – szczegóły

12. Montaż tablic dynamicznej informacji przystankowej (900 000 zł) – szczegóły

13. Dobudowa chodnika przy ul. Niepodległości (10 000 zł) - szczegóły

14. Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej w godzinach popołudniowo-wieczornych i nocnych oraz w soboty. (400 000 zł) - szczegóły

15. Remont schodów wraz z częścią chodnika od ul. Zjazdowej do ul. Podwale (400 000 zł) – szczegóły

16. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej, nowa nawierzchnia na ul Grunwaldzkiej (400 000 zł ) – szczegóły

17. Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego - na przeciw siedziby Kółka Rolniczego w Polance) (12 000 zł) – szczegóły

18. Budowa lub ulepszenie parkingu u zbiegu ulic Popiełuszki i Chrobrego (na przeciw siedziby Kółka Rolniczego w Polance) (68 000 zł) - szczegóły

19. Remont / Odbudowa ścieżki rowerowej przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie (70 000 zł) – szczegóły

20. Parkuję bezpiecznie (90 000 zł) – szczegóły

21. Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców dzielnicy Krościenko Niżne (30 000 zł) – szczegóły

22. Zwiększamy aktywność fizyczną (77 000 zł) – szczegóły

23. Bezpieczny przedszkolak (80 000 zł) – szczegóły

24. Joga dla wszystkich (6 720 zł) – szczegóły

25. Jawność sprzyja Krosnu (20 000 zł) – szczegóły

26. Aktywni+ - wzmocnienie potencjału Filii nr 6 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na rzecz mieszkańców Krosna (54 000 zł) – szczegóły

27. Jerzyki w Mieście (14 000 zł) - szczegóły

28. Biblioteka dla dzieci - miejsce edukacji i zabawy (59 300 zł) – szczegóły


Projekty dzielnicowe:

1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka (45 000 zł) – szczegóły

2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222) (99 000 zł) – szczegóły

3. Wykonanie oświetlenia drogi bocznej ul. Klonowej (25 200 zł) – szczegóły

4. Przebudowa sięgacza od ul. Prochownia (105 000 zł) – szczegóły

5. Meble do świetlicy środowiskowej (3 000 zł) – szczegóły

6. Remont drogi i miejsc parkingowych przy budynku DPS na ulicy Żwirki i Wigury (25 000 zł) - szczegóły

7. Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133 (91 500 zł) - szczegóły

8. Remont chodnika i miejsc postojowych na ulicy Stefana Batorego - dokończenie (100 000 zł) – szczegóły

9. Remont łącznika Składowa-Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego (100 000 zł) - szczegóły

10. Rodzinne muzykowanie (20 000 zł) - szczegóły

11. Oświetlenie drogi w pobliżu MZS nr 4 (10 000 zł) - szczegóły

12. Wykonanie 2 tablic informacyjnych na Osiedlu Traugutta (3 000 zł) - szczegóły

13. Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego (6 000 zł) - szczegóły

14. Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej.  (36 530 zł) - szczegóły

15. Aktywny Senior  (12 405 zł) - szczegóły

16. „Poznajmy się lepiej - Aktywizacja lokalnej społeczności”  (8 800 zł) - szczegóły

17. Lokal dla Seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych  (41 000 zł) - szczegóły

18. Sztuczna murawa na boisku sportowym (41 000 zł) - szczegóły

19. Uzupełnienie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu przy siłowni plenerowej (10 000 zł) - szczegóły

20. Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W. Portiusa poniżej Bazyliki Farnej) (20 000 zł) - szczegóły

21. Zakup i zamontowanie kamery monitoringu (40 000 zł) - szczegóły

Głosowanie:

O tym, które projekty zostaną sfinansowane z budżetu miasta zdecydują sami mieszkańcy. Na poszczególne projekty głosować można na 2 najprostsze sposoby:

1) na stronie internetowej: https://krosno.budzet-obywatelski.org/glosowanie (należy wybrać projekty, podać imię i nazwisko, nr PESEL, zaznaczyć: „Oświadczam, że jestem mieszkańcem Krosna” i kliknąć „Zagłosuj”)

2) za pomocą papierowej karty do głosowania, którą można pobrać tutaj (lub odebrać w Urzędzie Miasta), a następnie - po okazaniu dowodu tożsamości - wrzucić do urny, która znajduje się w biurze obsługi Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a. 

Każdy mieszkaniec Krosna może oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt dzielnicowy (w trakcie jednego głosowania). Głosowanie trwa do wtorku (4.12), do godz. 23.59.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone najprawdopodobniej jeszcze w grudniu.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4) forward