Zmarł Józef Kiełtyka, mistrz piekarski

W sobotę (30.01) po ciężkiej chorobie zmarł Józef Kiełtyka – mistrz piekarski, nauczyciel zawodu, Starszy Cechu w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, społecznik, "bardzo dobry i ciepły człowiek". Miał 63 lata.
- Rzemiosło krośnieńskie, a właściwie całe społeczeństwo miasta, utraciło wspaniałego człowieka - ubolewają koledzy Józefa Kiełtyki z Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie

- Krośnianie znali Pana Józefa Kiełtykę przede wszystkim z bardzo dobrych wyrobów piekarniczych oraz z Karpackich Klimatów, na których zawsze obecne było jego stoisko z piecem, z którego unosił się zapach świeżego chleba i proziaków - przypomina Marta Matelowska, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, z którym Józef Kiełtyka był bardzo mocno związany, w ostatnich latach pełniąc w nim funkcję Starszego Cechu.

- Józef Kiełtyka należał do tzw. wielozadaniowców - wspomina z kolei Czesław Matelowski, krośnieński społecznik. - W młodości pracował m.in. jako elektromechanik i stolarz. Piekarzem został w 1993 roku. Zawód ten potwierdził tytułem mistrza w 2002 roku. Posiadał kwalifikacje pedagogiczne i prowadził naukę zawodu pracowników młodocianych we własnej piekarni. Był mistrzem nie tylko w rozumieniu kwalifikacji zawodowych, ale także z racji odnoszonych sukcesów w różnych formach rywalizacji zawodowej.

Wypieki Józefa Kiełtyki nagradzane były m.in. podczas Targów Poznańskich i w plebiscycie "Smaczne bo Podkarpackie" oraz zdobyły kilka nominacji do konkursów "Agro Polska" oraz "Polski Producent Żywności". Chleby z piekarni Józefa Kiełtyki zwyciężały również w konkursie "Ulubiony chleb krośnian".

Październik 2013. Józef Kiełtyka (z lewej) na otwarciu zmodernizowanej wystawy stałej w Muzeum Rzemiosła w Krośnie, którego działalność wspierał

Oprócz działalności komercyjnej Józef Kiełtyka prowadził działalność społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego oraz ogółu mieszkańców. - Był aktywnym członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Staroście Krośnieńskim, gdzie reprezentował stanowisko Zarządu krośnieńskiego Cechu w sprawach tzw. polityki kadrowej, kształtowania tendencji i kierunków kształcenia w poszczególnych zawodach rzemieślniczych. Był również współinicjatorem i współtwórcą "Święta Chleba", odbywającego się od kilku lat podczas Karpackich Klimatów. Dla promocji zawodu piekarza specjalnie zbudował duży mobilny piec do wypieku chleba, z którym jeździł na różne imprezy, promując bardzo trudny i niechętnie wybierany zawód piekarza - wylicza Czesław Matelowski.

Zasługą Józefa Kiełtyki, którą szczególnie podkreśla społeczność rzemieślnicza Krosna, było doprowadzenie do odzyskania przez Cech praw własności do swojej siedziby - budynku "Zgody" przy ul. Piłsudskiego.

Józef Kiełtyka podczas kręcenia spotu reklamowego Karpackich Klimatów

- To był bardzo dobry, ciepły i optymistycznie nastawiony do życia człowiek. Ostatni raz był w Cechu pod koniec listopada. Miał wiele planów związanych z naszą działalnością. Teraz zostaliśmy z tymi planami sami. Rzemiosło krośnieńskie, a właściwie całe społeczeństwo miasta, utraciło wspaniałego człowieka. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci - mówi Marta Matelowska.

Pogrzeb śp. Józefa Kiełtyki odbędzie się we wtorek (2.02), o godz. 13.00, w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łężanach.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward