Przewodnik po programie ''Rodzina 500+'' w Krośnie

W piątek 1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu "Rodzina 500+". Zobacz komu przysługuje pomoc oraz kiedy, jak i gdzie złożyć o nią wniosek.
Już za kilka dni rusza program "Rodzina 500+"

Komu przysługuje pomoc z programu "Rodzina 500+"?

Rządowy program "Rodzina 500+" polega na wypłacaniu z budżetu państwa comiesięcznych świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a także na pierwsze dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

Według szacunków magistratu wsparcie przysługuje 4 tys. dzieci z Krosna.

Od kiedy mogę składać wniosek?

Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze rozpocznie się w dniu startu programu – w piątek 1 kwietnia. Dla osób, które złożą je w ciągu pierwszych trzech miesięcy (do końca czerwca 2016 roku), świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem wstecz od 1 kwietnia. Dla osób, które złożą wniosek po ich upływie, świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Skąd wziąć formularz wniosku?

Druki wniosków dostępne są na stronach internetowych www.moprkrosno.pl i www.rodzina500plus.gov.pl. Można je także otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie lub w Biurach Obsługi Obywatela w UM w Krośnie (ul. Staszica 2 i ul. Lwowska 28a).

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wnioski składać będzie można w jednym z trzech miejsc:

• w punkcie głównym obsługi programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie (ul. Piastowska 58), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00 oraz w każdą sobotę kwietnia w godz. 9.00-13.00;
• w punkcie przyjmowania wniosków w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (ul. Kolejowa 1), od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00;
• w punkcie przyjmowania wniosków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie Hala Sportowa (ul. Bursaki 41), od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00.

We wszystkie kwietniowe soboty, w godz. 9.00-13.00, wnioski będzie można dodatkowo składać w punktach uruchomionych w pięciu krośnieńskich podstawówkach:

• SP nr 5 (ul. Grunwaldzka 15);
• SP nr 7 (ul. Decowskiego 9);
• SP nr 12 (ul. Wyspiańskiego 20);
• SP nr 14 (ul. Wojska Polskiego 45);
• SP nr 15 (ul. Kisielewskiego 18).

Czy mogę złożyć wniosek przez internet?

Tak, wniosek będzie można także złożyć bez wychodzenia z domu. Przewidziano cztery sposoby internetowego jego złożenia: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na ministerialnej stronie Emp@tia oraz poprzez portal ePUAP lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS-u. Szczegółowe instrukcje składania wniosku on-line dla każdego z tych sposobów znaleźć można TUTAJ.

Czy do wniosku muszę dołączyć jakieś dokumenty?

Nie, jeśli wniosek dotyczy świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko. W tym wypadku nie obowiązuje bowiem kryterium dochodowe.

Jeśli wniosek dotyczy natomiast świadczeń na pierwsze dziecko, ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe (800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń o wysokości dochodu za rok 2014 wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
• zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karaną za składanie fałszywych oświadczeń o wysokości składki zdrowotnej za 2014 r. osób uzyskujących dochód w tymże roku;
• w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny po roku 2014, do wnioski należy dołączyć dokumenty poświadczające zmianę sytuacji, tj. utratę lub uzyskanie dochodu;
• w szczególnych przypadkach może zachodzić konieczność przedłożenia innych dokumentów, w celu zbadania sytuacji rodziny, mającej wpływ na prawo do świadczenia;
• w przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami kraju, należy złożyć stosowne oświadczenie.

Rodziny, które pobierają świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 roku składają z kolei tylko wniosek, niezależnie na które dziecko.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Do dyspozycji mieszkańców są numery telefonu: 13 420 12 58 oraz 13 432 04 59 wew. 132.

Szczegółowe informacje o programie można także znaleźć na stronach internetowych www.moprkrosno.pl lub www.rodzina500plus.gov.pl.

Informacji zaczerpnąć można także osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, przy ul. Piastowskiej 58, w pokoju nr 16.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward