Matura 2018. Warto uczyć się w krośnieńskich szkołach

3 lipca absolwenci szkół ponadgimnazjalnych odebrali świadectwa dojrzałości. Zdawalność matury w Krośnie była znacznie wyższa niż w całym kraju i w województwie.
Tegoroczni maturzyści w Krośnie spisali się minimalnie lepiej niż zeszłoroczni (zdawalność w 2017 - 85%)
Damian Krzanowski / archiwum

W tym roku w Krośnie do matury przystąpiło 1 275 uczniów techników i liceów ogólnokształcących. 86% z nich otrzymało pozytywny wynik. Zdawalność w Polsce wyniosła 79,7% (197 416 z 247 840), w województwie podkarpackim 80,5%, a w powiecie krośnieńskim 66%.

-Troszczymy się o wysoką jakość edukacji , dlatego cieszymy się z tak dobrych wyników. Corocznie analizujemy je nie tylko na tle danych ogólnopolskich i wojewódzkich, ale także porównujemy z wynikami najbliższego powiatu i innych miast - tłumaczy Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna. - Dla wielu gimnazjalistów i ich rodziców wysokie wyniki matury w szkołach prowadzonych przez Miasto Krosno stają się mocnym argumentem, by właśnie w Krośnie kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej - dodaje.

Egzamin składał się z obowiązkowych dwóch części:

  • ustnej z języka polskiego oraz obcego nowożytnego,
  • pisemnej z języka polskiego, matematyki, jednego języka obcego oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym najlepiej wypadł język polski (zadawalność na poziomie 97%). Na tle całego kraju uczniom z Krosna dobrze poszedł również egzamin z matematyki (83%).

Jeśli chodzi o poziom rozszerzony, młodzi krośnianie najchętniej wybierali przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia. Nie zabrakło też takich, którzy pisali filozofię czy historię sztuki.

Absolwenci, którym nie udało się uzyskać minimalnego progu punktowego z jednego przedmiotu obowiązkowego,  będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych 21 sierpnia - pozostali muszą czekać na przyszły rok.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (1) forward