Krosno wysoko w rankingu ''Financial Timesa''

Krosno ma jedną z najlepszych w Polsce strategii przyciągania zagranicznych inwestorów, ocenili eksperci związani z prestiżowym pismem "Financial Times". W opublikowanym przez nich rankingu zajęliśmy bardzo wysokie piąte miejsce.
Według ekspertów lepszą od Krosna strategię pozyskiwania zagranicznych inwestorów mają w Polsce tylko cztery, znacznie od nas większe miasta

Ranking "Polish Cities of the Future 2017/2018" ("Polskie miasta przyszłości 2017/2018") opublikowany został w połowie lutego br. Na podstawie ankiet wypełnianych przez samorządy opracowali go specjaliści ze związanego z pismem "Financial Times" magazynu "fDi Magazine".

W przypadku jednej z kategorii rankingu – strategii przyciągania zagranicznych inwestorów – eksperci wzięli pod uwagę m.in. kluczowe inicjatywy podnoszące atrakcyjność inwestycyjną, projekty infrastrukturalne i w zakresie planowania przestrzennego, zachęty inwestycyjne (np. w postaci zwolnień podatkowych), a także formy wspierania inwestorów w trakcie oraz po zrealizowaniu inwestycji. W tej kategorii Krosno zajęło bardzo wysokie piąte miejsce. Wyżej od nas znalazły się Wrocław, Katowice, Lublin i Bydgoszcz, wszystkie liczące ponad 300 tys. mieszkańców. Gorzej od Krosna ocenione zostały natomiast m.in. Gdynia, Kraków i Rzeszów.

- Piąte miejsce w rankingu jest dla nas niezależnym potwierdzeniem, że prowadzone działania idą w dobrym kierunku, należy je kontynuować i stale rozwijać. Obecność w rankingu to także wartościowa forma promocji wśród inwestorów zagranicznych – komentuje wyniki zestawienia prezydent Krosna Piotr Przytocki, który do kluczowych działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów, tak krajowych jak i zagraniczych, zalicza utworzenie Strefy Inwestycyjnej "Krosno-Lotnisko" oraz realizację inwestycji poprawiających dostępność komunikacyjną miasta, przede wszystkim sfinalizowaną pod koniec 2015 roku rozbudowę drogi krajowej nr 28 oraz dobiegającą końca budowę utwardzonego pasa startowego na lotnisku. - Dzięki takim projektom wzrastają nasze notowania w oczach inwestorów – przekonuje prezydent.

Jedną z najważniejszych kart przetargowych w procesie pozyskiwania inwestorów jest strefa ekonomiczna przy lotnisku

Równie ważne przy pozyskiwaniu inwestorów jest kształcenie wykwalifikowanych kadr (w Krośnie znajdują się m.in. nowoczesne laboratoria dydaktyczne branży mechanicznej, mechatronicznej i lotniczej), zwolnienia z podatku dochodowego oraz dobre relacje z instytucjami pomagającymi w przyciąganiu zagranicznych przedsiębiorców – Agencją Rozwoju Przemysłu, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Jak informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna odpowiedzialny za kontakty z inwestorami, w mieście działa obecnie ponad 55 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Kolejni inwestorzy interesują się miastem. Główną przeszkodą w ich pozyskaniu jest wciąż niesatysfakcjonująca dostępność komunikacyjna Krosna, z kiepskiej jakości połączeniem drogowym z Rzeszowem na czele.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward