Karpackie Klimaty: utrudnienia w ruchu w centrum miasta

Już od czwartku (22.08) w obszarze staromiejskim rozpoczynają się przygotowania do Karpackich Klimatów (23-25.08). W związku z tym pojawią się utrudnienia w ruchu, które potrwają do poniedziałku (26.08) .
Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich to jedne z największych imprez w mieście
Damian Krzanowski

W związku z przygotowaniami do imprezy, jak i z przebiegiem samej imprezy, zostanie zmieniona organizacja ruchu w okolicy Rynku. O zmianach informują ustawione znaki i zapory drogowe:

  • zakaz ruchu na ul. Sienkiewicza;
  • zakaz ruchu na ul. Zjazdowej;
  • zakaz ruchu na ul. Piłsudskiego od Ronda Solidarności w stronę Rynku;
  • wyłączenie z ruchu ul. Ordynackiej oraz częściowo ulic Sienkiewicza i Franciszkańskiej;
  • wyłączenie z ruchu ul. Piłsudskiego od płyty Rynku do skrzyżowania z ul. Słowackiego;
  • wyłączenie z ruchu ul. Pawła z Krosna (ślepa droga).

Ulica Słowackiego będzie na ten czas ulicą dwukierunkową na odcinku od ronda Solidarności aż do płyty Rynku.

Ograniczenia wjazdu do Rynku nie będą dotyczyć posiadaczy specjalnych zezwoleń oraz służb miejskich.

Wyznaczono dwa wjazdy do Rynku.

Pierwszy od Ronda Solidarności - ul. Piłsudskiego przez ul. Słowackiego do ul. Franciszkańskiej i Sienkiewicza (z zachowaniem szczególnej ostrożności) do Placu Konstytucji 3 Maja.

Drugi wjazd umożliwiający poruszanie się po zachodniej stronie Rynku pojazdom z zaopatrzeniem i mieszkańcom Zespołu Staromiejskiego wyznaczony został ul. Zjazdową, ul. Kazimierza Wielkiego, a następnie ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy, od skrzyżowania z Sienkiewicza z nakazem jazdy w prawo) i Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja.

Poruszających się po starówce (wystawców, zaopatrzenie, mieszkańców Rynku) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu:

  • z ul. Kazimierza Wielkiego - nakaz jazdy na wprost w  ul. Szczepanika (zmieniony kierunek jazdy), ul. Sienkiewicza w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja,
  • parking na ul. Franciszkańskiej będzie przeznaczony dla organizatorów imprezy towarzyszącej "Zakątek Rozmaitości Galicyjskich",
  • ul. Szczepanika – zmieniony kierunek jazdy,
  • ul. Pawła z Krosna – ślepa droga.

Od czwartku (22.08) od godz. 6.00 do poniedziału (26.08) do godz. 6.00 obowiązywać będzie całkowity zakaz postoju wzdłuż zachodniej pierzei Rynku, przy ul. Portiusa, Ordynackiej, Sienkiewicza, Franciszkańskiej, Kaziemierza Wielkiego oraz na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pawła z Krosna. W tych dniach parking przy ulicy Fortecznej zostanie przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców oraz posiadaczy kart dla strefy "0".

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward