Już oficjalnie: Leszek Buryła Komendantem Miejskim Policji

- Jestem przekonany, że nowy komendant zagwarantuje skuteczne działanie jednostki i okaże się jednym z najlepszych komendantów w województwie – mówił inspektor Krzysztof Pobuta, zwierzchnik podkarpackich policjantów, podczas czwartkowej (31.03) uroczystości objęcia stanowiska szefa krośnieńskiej komendy przez podinspektora Leszka Buryłę.
- Powierzone mi zadania będę realizował z pełnym osobistym zaangażowaniem, dbając o honor i dobre imię oficera policji - zapewnił podinspektor Leszek Buryła (po lewej), nowy Komendant Miejski Policji w Krośnie

Na początku lutego br. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków szefa krośnieńskich policjantów podinspektorowi Leszkowi Buryle, funkcjonariuszowi z 20-letnim stażem pracy, stojącemu wówczas na czele komisariatu w Dukli.

Po niespełna dwóch miesiącach podinspektor Buryła został oficjalnie powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie. W czwartek (31.03), podczas uroczystej zbiórki w krośnieńskiej komendzie, przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek o gotowości objęcia stanowiska. Służbę w nowej roli rozpocznie w piątek 1 kwietnia.

W uroczystości wziął udział inspektor Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, policjanci i pracownicy cywilni krośnieńskiej komendy, a także zaproszeni goście: samorządowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych i ratowniczych oraz duchowieństwa.

Inspektor Pobuta przekonywał, że nowy szef krośnieńskiej komendy to doświadczony policjant, który zagwarantuje skuteczne działanie jednostki i okaże się jednym z najlepszych komendantów w województwie. Podkreślił jednocześnie, że stanowisko, które obejmuje, to z jednej strony wielki honor, a z drugiej wielka odpowiedzialność.

Przed nowym komendantem postawił trzy najważniejsze zadania: podniesienie skuteczności pracy jednostki, współpracę z samorządem oraz dbanie o warunki i atmosferę pracy w komendzie.

- Gratuluję również państwu – inspektor Pobuta zwrócił się do policjantów i pracowników cywilnych krośnieńskiej komendy - ponieważ komendantem zostaje osoba z waszej jednostki, a to świadczy o docenieniu waszej służby.

- Przed podinspektorem Buryłą trudne zadanie - kontynuował – bo teraz musi rozgraniczyć sprawy służbowe i koleżeńskie, a wieloletnią znajomość musi przełożyć na skuteczność decyzji i wyegzekwowanie poleceń, które będzie wam wydawał.

Do obsadzenia pozostają jeszcze stanowiska zastępców komendanta. Z deklaracji inspektora Krzysztofa Pobuty (po lewej) wynika, że mają nimi zostać policjanci z krośnieńskiej komendy

Szef podkarpackiej policji zapowiedział także, że w najbliższym czasie uzupełnione zostaną stanowiska zastępców komendanta: - Mam nadzieję, że zostaną nimi także policjanci z tej jednostki, bo tu na pewno są ludzie, którzy poradzą sobie z tymi zadaniami, a których karierę należy w ten sposób docenić.

Nowy komendant podziękował swojemu zwierzchnikowi za zaufanie i docenienie jego dotychczasowej służby. - Jestem świadomy odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji, zarówno odpowiedzialności służbowej przed przełożonymi, jak i odpowiedzialności moralnej przed podległymi mi policjantami i pracownikami cywilnymi oraz mieszkańcami Krosna i powiatu krośnieńskiego. Zapewniam, że powierzone mi zadania będę realizował z pełnym osobistym zaangażowaniem, dbając o honor i dobre imię oficera policji - zadeklarował podinspektor Buryła.

Gratulacje nowemu komendantowi złożyli przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Krośnieński Jan Juszczak oraz Bronisław Baran, zastępca Prezydenta Krosna. Życzyli mu zdrowia, satysfakcji i uznania w oczach przełożonych, podwładnych i mieszkańców regionu. Zgłosili także gotowość współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i powiatu krośnieńskiego.

Zobacz też w archiwum portalu:
Jest nowy p.o. komendanta krośnieńskiej policji (2016-02-08)

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward