175 miejsc w miejskim żłobku. Zapisy od 6 marca

Nabór dzieci do Żłobka Miejskiego w Krośnie rozpocznie się 6 marca, a zakończy 14 kwietnia, informuje magistrat. W siedmiu oddziałach żłobka czeka 175 miejsc. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże.
O miejsca w żłobku pyta sporo rodziców, przyznaje magistrat

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od 20 tygodni do 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat. Placówka działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30-16.30. Dysponuje 175 miejscami w siedmiu oddziałach:

• Trzy oddziały żłobka mieszczą się przy ul. Prochownia 4a. Czeka w nich 75 miejsc: 25 dla dzieci w wieku od 20 tygodni do 18 miesięcy oraz 50 miejsc dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat.

• W dwóch oddziałach przy ul. Powstańców Warszawskich 42 przygotowano 50 miejsc dla dzieci od 18 miesiąca do 3 lat.

• Oddział przy ul. Kisielewskiego 15 dysponuje 25 miejscami dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat.

• Ostatnie 25 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat przygotowano w oddziale przy ul. Mirandoli Pika 3.

- Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić kartę zapisu, którą można pobrać w Żłobku Miejskim w Krośnie przy ul. Prochownia 4a oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna (dostępna jest także pod artykułem). Wypełnioną kartę należy złożyć w siedzibie żłobka przy ulicy Prochownia. Korzystanie z usług placówki jest odpłatne i wiąże się z podpisaniem umowy – informuje magistrat.

O kolejności przyjęcia dziecka do żłobka zdecyduje liczba punktów, ustalona na podstawie kilku kryteriów, m.in. miejsca zamieszkania dziecka i rodziców, zatrudnienia rodziców czy ewentualnego stopnia niepełnosprawności dziecka (pełna lista kryteriów znajduje się w informatorze dostępnym pod artykułem). Data złożenia karty decydować będzie wyłącznie w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.

Dzieci z najbliższego naboru pójdą do żłobka 1 września. Lista dzieci przyjętych podana zostanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców do końca maja. - Dodatkowe przyjęcia dzieci prowadzone będą w miarę wolnych miejsc, z uwzględnieniem ustalonych kryteriów. W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców niepracujących i zamieszkałych w Krośnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci rodziców zamieszkałych poza Krosnem – zapowiada magistrat.

Dokumenty:
Informator
Karta zgłoszenia dziecka

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward