Policjanci pożegnali szefa. Czekają na nowego photo_camera

W piątek (29.01) uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp. Adama Pietrzkiewicza. Jego obowiązki przejął tymczasowo jeden z zastępców. Nie wiadomo jeszcze na jak długo.

Insp. Adam Pietrzkiewicz stał na czele Komendy Miejskiej Policji w Krośnie od kwietnia 2012 roku. Decyzję o przejściu na emeryturę podjął w połowie stycznia. W piątek (29.01) w auli KMP uroczyście zdał obowiązki szefa krośnieńskich policjantów i po 30 latach pracy pożegnał się ze służbą.

Za wieloletni wysiłek włożony w utrzymanie ładu i porządku publicznego insp. Pietrzkiewiczowi podziękował insp. Sławomir Szczupak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. - To na pewno nie była lekka służba - podkreślił. - Ale myślę, że teraz, na emeryturze, nie przyjdzie czas wyłącznie na odpoczynek i że będzie pan nadal spotykał się z policjantami i przekazywał im swoją wiedzę.

Insp. Szczupak ogłosił jednocześnie, że do czasu wyboru nowego komendanta, obowiązki szefa krośnieńskich policjantów pełnił będzie dotychczasowy zastępca insp. Pietrzkiewicza - mł. insp. Paweł Owiński. Jak długo? - Tego jeszcze nie wiadomo - odpowiada KWP w Rzeszowie.

Pracą krośnieńskich policjantów tymczasowo pokieruje mł. insp. Paweł Owiński (z prawej), dotąd zastępca insp. Pietrzkiewicza

Odchodzącemu na emeryturę komendantowi podziękował także prezydent Krosna Piotr Przytocki, który przypomniał, że insp. Pietrzkiewicz ściśle współpracował z Miastem przy wielu przedsięwzięciach zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo.

Dziękował także sam insp. Pietrzkiewicz: policjantkom i policjantom z KMP w Krośnie - za wspólne dbanie o bezpieczeństwo i porządek w mieście i powiecie, pracownikom Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej - za współpracę, oraz samorządowcom - za "kreowanie polityki mającej na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli".

Insp. Pietrzkiewicz nie chciał szczegółowo podsumowywać okresu swojej komendantury. - To nie jest przecież odprawa służbowa - wyjaśnił. - Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że mogło być lepiej lub gorzej - stwierdził jednak lakonicznie.

Za wieloletnią służbę i współpracę insp. Pietrzkiewiczowi dziękowali policjanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz wymiaru sprawiedliwości

Wyliczył także działania, których realizacja poprawiła warunki pracy krośnieńskich policjantów: - Wspólnie z KWP w Rzeszowie dokonaliśmy termomodernizacji budynku komendy, dzięki czemu jest cieplej, a przede wszystkim estetyczniej. Przy wsparciu pana prezydenta Przytockiego udało nam się także przenieść obiekty z ul. Żwirki i Wigury na teren komendy przy ul. Lwowskiej. To także poprawiło komfort pracy.

Za swoje osobiste sukcesy insp. Pietrzkiewicz uznał natomiast stworzenie w KMP w Krośnie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych oraz zorganizowanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej z okresu II RP.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward