Busik

Busik

Informacja:
608 351 613

Krosno - Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Strzyżów

Przystanek Godzina odjazdu
Krosno Huta KHS
14.02
Krosno Dworzec St. 5
5.50 6.35(S), 7.50 10.30 11.50 12.35(S), 14.10 15.15(S), 16.25 17.25
Krosno, ul. Okrzei
5.52 6.37(S), 7.52 10.32 11.52 12.37(S), 14.12 15.17(S), 16.27 17.27
Krosno, ul. Żółkiewskiego MPGK
5.53 6.38(S), 7.53 10.33 11.53 12.38(S), 14.13 15.18(S), 16.28 17.28
Krosno, ul. Korczyńska
5.54 6.39(S), 7.54 10.34 11.54 12.39(S), 14.14 15.19(S), 16.29 17.29
Korczyna Rynek
5.58 6.43(S), 7.58 10.38 11.58 12.43(S), 14.18 15.23(S), 16.33 17.33
Czarnorzeki
6.02 6.47(S), 8.02 10.42 12.02 12.47(S), 14.22 15.27(S), 16.37 17.37
Węglówka Skrzyżowanie
6.07 6.52(S), 8.07 10.47 12.07 12.52(S), 14.27 15.32(S), 16.42 17.42
Węglówka Kopalnia
6.08 6.53(S), 8.08 10.48 12.08 12.53(S), 14.28 15.33(S), 16.43 17.43
Węglówka Szkoła
6.10 6.55(S), 8.10 10.50 12.10 12.55(S), 14.30 15.35(S), 16.45 17.45
Węglówka Spółdzielnia
6.11 6.56(S), 8.11 10.51 12.11 12.56(S), 14.31 15.36(S), 16.46 17.46
Węglówka Dół
6.13 6.58(S), 8.13 10.53 12.13 12.58(S), 14.33 15.38(S), 16.48 17.48
Wysoka Strzyżowska
6.17 7.02(S), 8.17 10.57 12.17 13.02(S), 13.50(S), 14.37 15.42(S), 16.47 17.47
Wysoka Strzyżowska Góra
6.19 7.04(S), 8.19 10.59 12.19 13.04(S), 13.52(S), 14.39
Wysoka Strzyżowska Szkoła
6.20 7.05(S), 8.20 11.00 12.20 13.05(S), 13.53(S), 14.40
Wysoka Strzyżowska OZ
6.22 7.07(S), 8.22 11.02 12.22 13.07(S), 13.55(S), 14.42
Wysoka Strzyżowska Oparówka
6.24 7.09(S), 8.24 11.04 12.24 13.09(S), 13.57(S), 14.44
Wysoka Strzyżowska Straż
6.26 7.11(S), 8.26 11.06 12.26 13.11(S), 13.59(S), 14.46
Wysoka Strzyżowska Dół
6.28 7.13(S), 8.28 11.08 12.28 13.13(S), 14.01(S), 14.48
Dobrzechów Skrzyżowanie
6.30 7.15(S), 8.30 11.10 12.30 13.15(S), 14.03(S), 14.50
Dobrzechów Stawy
6.31 7.16(S), 8.31 11.11 12.31 13.16(S), 14.04(S), 14.51
Strzyżów, ul. Sobieskiego
6.33 7.18(S), 8.33 11.13 12.33 13.18(S), 14.06(S), 14.53
Strzyżów, Osiedle
6.34 7.19(S), 8.34 11.14 12.34 13.19(S), 14.07(S), 14.54
Strzyżów, ul. Weissa
6.35 7.20(S), 8.35 11.15 12.35 13.20(S), 14.08(S), 14.55

Strzyżów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka - Krosno

Strzyżów ul. Weissa
6.40 7.35(S), 9.10 11.40 12.55 13.25(S), 14.15(S), 15.05
Strzyżów Osiedle
6.41 7.36(S), 9.11 11.41 12.56 13.26(S), 14.16(S), 15.06
Strzyżów Sobieskiego
6.42 7.37(S), 9.12 11.42 12.57 13.27(S), 14.17(S), 15.07
Dobrzechów Stawy
6.44 7.39(S), 9.14 11.44 12.59 13.29(S), 14.19(S), 15.09
Dobrzechów Skrzyżowanie
6.45 7.40(S), 9.15 11.45 13.00 13.30(S), 14.20(S), 15.10
Wysoka Strzyżowska Dół
6.47 7.42(S), 9.17 11.47 13.02 13.32(S), 14.22(S), 15.12
Wysoka Strzyżowska Straż
6.49 7.44(S), 9.19 11.49 13.04 13.34(S), 14.24(S), 15.14
Wysoka Strzyż. Oparówka
6.51 7.46(S), 9.21 11.51 13.06 13.36(S), 14.26(S), 15.16
Wysoka Strzyżowska OZ
6.53 7.48(S), 9.23 11.53 13.08 13.38(S), 14.28(S), 15.18
Wysoka Strzyżowska Szkoła
6.55 7.50(S), 9.25 11.55 13.10 13.40(S), 14.30(S), 15.20
Wysoka Strzyżowska Góra
6.56 7.51(S), 9.26 11.56 13.11 13.41(S), 14.31(S), 15.21
Wysoka Strzyżowska
5.00 6.00(S), 6.58 7.53(S), 9.28 11.58 13.13 13.43(S), 14.33(S), 15.23 16.50
Węglówka Dół
5.04 6.04(S), 7.02 7.57(S), 9.32 12.02 13.17 14.37(S), 15.27 16.54
Węglówka Spółdzielnia
5.06 6.06(S), 7.04 7.59(S), 9.34 12.04 13.19 14.39(S), 15.29 16.56
Węglówka Szkoła
5.07 6.07(S), 7.05 8.00(S), 9.35 12.05 13.20 14.40(S), 15.30 16.57
Węglówka Kopalnia
5.09 6.09(S), 7.07 8.02(S), 9.37 12.07 13.22 14.42(S), 15.32 16.59
Węglówka Skrzyżowanie
5.10 6.10(S), 7.08 8.03(S), 9.38 12.08 13.23 14.43(S), 15.33 17.00
Czarnorzeki
5.15 6.15(S), 7.13 8.08(S), 9.43 12.13 13.28 14.48(S), 15.38 17.05
Korczyna Rynek
5.19 6.19(S), 7.17 8.12(S), 9.47 12.17 13.32 14.52(S), 15.42 17.09
Krosno ul. Korczyńska
5.23 6.23(S), 7.21 8.16(S), 9.51 12.21 13.36 14.56(S), 15.46 17.13
Krosno ul. Żółkiewskiego
5.24 6.24(S), 7.22 8.17(S), 9.52 12.22 13.37 14.57(S), 15.47 17.14
Krosno ul. Okrzei
5.25 6.25(S), 7.23 8.18(S), 9.53 12.23 13.38 14.58(S), 15.48 17.15
Krosno Dworzec St. 5
6.27(S), 7.25 8.20(S), 9.55 12.25 15.00(S)
Krosno Huta KHS
5.29 13.42

Legenda:

  • Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
  • S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

Informacja:

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2019