Busik

Busik

Informacja:
534 200 201

Brzozów - Blizne - Wola Jasienicka - Jasienica Rosielna Podlas

Przystanek Godzina odjazdu
Brzozów Dworzec St. 1 6.31, 7.40, 8.45, 10.45, 12.30, 13.28, 14.25, 15.22, 16.22
Brzozów, ul. Legionistów, Widacz 6.32, 7.41, 8.46, 10.46, 12.31, 13.29, 14.26, 15.23, 16.23
Stara Wieś Zakon 6.34, 7.43, 8.48, 10.48, 12.33, 13.31, 14.28, 15.25, 16.25
Stara Wieś 6.36, 7.45, 8.50, 10.50, 12.35, 13.33, 14.30, 15.27, 16.27
Blizne Góra 6.38, 7.47, 8.52, 10.52, 12.37, 13.35, 14.32, 15.29, 16.29
Blizne Sklep 6.39, 7.48, 8.53, 10.53, 12.38, 13.36, 14.33, 15.30, 16.30
Blizne Rzeki 6.41, 7.50, 8.55, 10.55, 12.40, 13.38, 14.35, 15.32, 16.32
Blizne Role 6.43, 7.52, 8.57, 10.57, 12.42, 13.40, 14.37, 15.34, 16.34
Blizne Wieś 6.45, 7.54, 8.59, 10.59, 12.44, 13.42, 14.39, 15.36, 16.36
Jasienica Rosielna Park 6.47, 7.56, 9.01, 11.01, 12.46, 13.44, 14.41, 15.38, 16.38
Jasienica Rosielna Gmina 6.48, 7.57, 9.02, 11.02, 12.47, 13.45, 14.42, 15.39, 16.39
Jasienica Rosielna Skrzyżowanie 6.50, 7.59, 9.04, 11.04, 12.49, 13.47, 14.44, 15.41, 16.41
Wola Jasienicka Dół 8.01, 9.06, 11.06, 12.51, 13.49, 14.46, 15.43, 16.43
Wola Jasienicka Dom Ludowy 8.03, 9.08, 11.08, 12.53, 13.51, 14.48, 15.45, 16.45
Wola Jasienicka Wieś 8.04, 9.10, 11.10, 12.54, 13.52, 14.50, 15.47, 16.47
Wola Jasienicka Podlas 8.06, 9.11, 11.11, 12.55, 13.53, 14.51, 15.48, 16.48
Jasienica Rosielna 6.56, 15.54
Jasienica Rosielna Podlas 6.58, 15.56

Jasienica Rosielna Podlas - Wola Jasienicka - Blize - Brzozów

Przystanek Godzina odjazdu
Jasienica Rosielna Podlas 5.54, 6.59, 15.56
Jasienica Rosielna 5.56 7.01, 15.58
Wola Jasienicka Podlas 6.02, 6.22(S), 7.07, 8.15, 10.15, 11.39, 12.56, 13.55, 14.55
Wola Jasienicka Wieś 6.03, 6.23(S), 7.08, 8.16, 10.16, 11.40, 12.57, 13.56, 14.56
Wola Jasienicka Dom Ludowy 6.04, 6.24(S), 7.09, 8.17, 10.17, 11.41, 12.58, 13.57, 14.57
Wola Jasienicka Dół 6.06, 6.26(S), 7.11, 8.19, 10.19, 11.43, 13.00, 13.59, 14.59
Jasienica Rosielna Skrzyżowanie 6.08, 6.28(S), , 7.13, 8.21, 10.21, 11.45, 13.02, 14.01, 15.01, 16.01
Jasienica Rosielna Gmina 6.10, 6.31(S), 7.16, 8.23, 10.23, 11.47, 13.04, 14.03, 15.03, 16.03
Jasienica Rosielna Park 6.11, 6.32(S), 7.17, 8.24, 10.24, 11.48, 13.05, 14.04, 15.04, 16.04
Blizne Wieś 6.13, 6.34(S), 7.19, 8.26, 10.26, 11.50, 13.07, 14.06, 15.06, 16.06
Blizne Role 6.15, 6.36(S), 7.21, 8.28, 10.28, 11.52, 13.09, 14.08, 15.08, 16.08
Blizne Rzeki 6.17, 6.38(S), 7.23, 8.30, 10.30, 11.54, 13.11, 14.10, 15.10, 16.10
Blizne Sklep 6.19, 6.40(S), 7.25, 8.32, 10.32, 11.56, 13.13, 14.12, 15.12, 16.12
Blizne Góra 6.20, 6.41(S), 7.26, 8.33, 10.33, 11.57, 13.14, 14.13, 15.13, 16.13
Stara Wieś 6.22, 6.43(S), 7.28, 8.35, 10.35, 11.59, 13.16, 14.15, 15.15, 16.15
Stara Wieś Zakon 6.24, 6.45(S), 7.30, 8.37, 10.37, 12.01, 13.18, 14.17, 15.17, 16.17
Brzozów, ul. Legionistów, Widacz 6.26, 6.47(S), , 7.32, 8.39, 10.39, 12.03, 13.20, 14.19, 15.19, 16.19
Brzozów Dworzec St. 1 6.28, 6.49(S), , 7.34, 8.41, 10.41, 12.05, 13.22, 14.21, 15.21, 16.21

Informacja:

  • Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
  • Informacja tel. 534 200 201
  • Strona internetowa: www.busikkrosno.pl

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2019