Historia

"Powrót Niepodległej" - wystawa w Muzeum Podkarpackim

 • star_border
  Pamiątki pokazujące kolejne etapy drogi do niepodległego państwa polskiego, ale też historia Krosna i krośnian, którzy działali i walczyli na rzecz niepodległej Polski.
 • schedule
  15 sierpnia 2018 (środa) - 25 listopada 2018 (niedziela)
 • location_on
  Muzeum Podkarpackie (Krosno, ul. Piłsudskiego 16)
 • note
  Ulgowy - 3 zł, zwykły - 6 zł

11 XI 1918 r. Polska po 123 latach niebytu na mapach politycznych Europy odzyskała niepodległość. Było to możliwe dzięki wytrwałości i ofiarności społeczeństwa polskiego, które w okresie zaborów przekazywało nowym pokoleniom przywiązanie do tradycji i kultury narodowej. W obliczu nieuchronnego wybuchu konfliktu zbrojnego, Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie sporu opowiedzieć się. Część społeczeństwa opowiedziała się po stronie Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, które u boku armii austro-węgierskiej i niemieckiej miały bić się z Rosją o niepodległość ojczyzny. Inni, w tym Roman Dmowski, wierzyli w zjednoczenie się ziem polskich poprzez sojusz zRosją i państwami ententy. Oznaczało to dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych bratobójczą walką o wspólny, wymarzony cel – wolną ojczyznę.

S. Bieszczad, Zakładnicy carscy z Krosna (1916 r.)
zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Gdy w październiku i listopadzie 1918 r. kończyła się Wielka Wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej, przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski.

Odrodzenie ojczyzny niepodległej nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca działaczy o bardzo odmiennych poglądach politycznych. To w poczuciu wyższych wartości, kończono odwieczne waśnie i spory, prowadzono dialog i kontynuowano wspólną pracę. Rok 1918 r. dobitnie pokazał, że zjednoczeni Polacy skłonni są do tworzenia wielkich rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się być niemożliwymi.

Żołnierze carscy na Rynku w Krośnie, III 1915 r., fot. F. Daniszewski 
zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Wystawa „Powrót Niepodległej” będzie czynna w Muzeum Podkarpackim w Krośnie od 15 sierpnia do 25 listopada 2018 r.  Ma ona charakter edukacyjny, który uzupełniono prezentacją wielu ciekawych zabytków, obrazujących kolejne etapy drogi do niepodległego państwa polskiego. Oprócz wątku ogólnopolskiego w szerokim aspekcie została zaprezentowana także historia Krosna i krośnian, którzy działali i walczyli na rzecz niepodległej Polski.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów: Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Krajskégo Múzeum w Preszowie oraz zbiorów prywatnych.

Wystawa została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Strzeleckim „Sokół” w Krośnie.

Podczas wernisażu (15 sierpnia, godz. 17.00) odbędzie się koncert prowadzony przez Michała Dzikiego.

WIĘCEJ INFORMACJI
 • phone
  13 43 213 76
KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward