Wybierają przebieg łącznicy. Wskaż najlepszy

Dzisiaj (25.04) o godz. 17.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu budowy łącznicy kolejowej pomiędzy liniami nr 108 i 106. Od ich wyniku zależy czy krośnianie dostaną się pociągiem do Rzeszowa w godzinę.
Jest szansa na dojazd do Rzeszowa w godzinę. Warunkiem jest łącznica kolejowa na odcinku Turaszówka - Przybówka. Trzeba do tego rozwiązania przekonywać

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do budowy łącznicy kolejowej, która skróci drogę i czas jazdy z Rzeszowa do Krosna, Sanoka i Zagórza. Obecnie pociągi w tej relacji muszą jechać do Jasła, tam zmieniać kierunek jazdy i w drodze do Krosna praktycznie zawracać. Łącznica ma wyeliminować czasochłonną konieczność zmiany kierunku jazdy, a także skrócić drogę przejazdu.

Aktualnie trwają konsultacje społeczne, których celem jest wskazanie optymalnego wariantu łącznicy. Rozważane są trzy:

• wariant 1 – pomiędzy Szebniami a mostem na rzece Jasiołka: wymagałby budowy drugiego mostu, długość łącznicy w tym wariancie wynosiłaby prawie 3,2 km,

• wariant 2 – pomiędzy Moderówką a Męcinką: położony całkowicie po wschodniej stronie rzeki wymagałby budowy kilkusetmetrowego tunelu, zakłada budowę łącznicy o długości 3,5 km,

• wariant 3 – pomiędzy Przybówką a Krosnem (Turaszówką): zaprojektowany został z myślą o jak największym skróceniu czasu jazdy (o około 40 minut), łącznica przebiegałby na znacznej długości wzdłuż zachodniego brzegu Wisłoka, jej długość to prawie 13 km.

- Po dokonaniu wstępnych analiz, wariantem optymalnym, który pozwoli na największe skrócenie czasu przejazdu z Krosna do stolicy województwa, realizując przez to główny cel inwestycji, jest wariant 3 Turaszówka – Przybówka – podkreśla krośnieński magistrat. Im dalej od Krosna łącznica zostanie zlokalizowana, tym czas dojazdu z Krosna do Rzeszowa będzie się wydłużał. Znacznie przekroczy godzinę, a wtedy mieszkańcy znów chętniej wybiorą transport samochodowy i całe przedsięwzięcie budowy łącznicy straci sens.

Konsultacje społeczne prowadzi fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu w ramach projektu "Transport pod kontrolą". Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek (25.04) o godz. 17:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4. Uwagi przyjmowane będą do 29 kwietnia m.in. za pomocą formularza na stronie www.krosno-rzeszow.pl. Tam też więcej informacji o całym projekcie.

Przedsięwzięcie ma być finansowane z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Wpisane jest do Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 oraz do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. Zakończenie budowy wstępnie planowane jest na koniec 2020 r.

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward