Mieszkańcy o jakości życia w mieście, czyli jak się mieszka w Krośnie

W przeprowadzonej w lipcu ankiecie osoby z Krosna i spoza jego granic ocenili jakość życia w mieście. Brak atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, mała ilość rekreacyjnych przestrzeni, obumarły Rynek to tylko wybrane problemy, na które zwracają uwagę osoby, które wzięły udział w ankiecie.
Krośnianie dobrze oceniają jakość życia w Krośnie, jednak wciąż sporo jest do zrobienia, żeby ją podwyższyć
Damian Krzanowski

Badanie oceniające różne aspekty życia w Krośnie i określające potrzeby mieszkańców przeprowadzono od 11 do 16 lipca 2019 w formie elektronicznej za pośrednictwem miejskiej Platformy Konsultacji Społecznych. Respondenci musieli odpowiedzieć na 19 pytań zamkniętych i 2 otwarte.

Przykładowe pytanie z ankiety

Pytania zamknięte dotyczyły oceny jakości życia w mieście, sytuacji materialnej mieszkańców, perspektyw dla młodych, obszaru gospodarczego, mieszkalnictwa, edukacji, bezpieczeństwa, środowiska, standardów dostępności i usług publicznych.

Wśród problemów, z jakimi musi zmierzyć się Krosno, są m.in. mało atrakcyjny rynek pracy i brak miejsc rekreacyjnych
DAMIAN KRZANOWSKI

Natomiast w odpowiedziach na pytania otwarte ankietowani wskazywali różne problemy Krosna i proponowali realizację konkretnych działań, przyczyniających się do podnoszenia jakości życia w mieście.

PROBLEMY, NA KTÓRE ZWRÓCILI UWAGĘ ANKIETOWANI
 • brak atrakcyjnych i dobrze płatnych ofert pracy, co przyczynia się do problemów demograficznych miasta

 • za mało terenów zielonych, miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, ścieżek rowerowych

 • zanieczyszczone powietrze w sezonie grzewczym

 • brak miejsc spotkań oraz oferty kulturalnej i rozrywkowej dla młodzieży

 • obumarły Rynek, który już nie jest centrum spotkań mieszkańców

 • niewystarczająca oferta mieszkaniowa

 • słaba zewnętrzna dostępność komunikacyjna miasta, za mała częstotliwość kursów Miejskiej Komunikacji Samochodowej

 • zaśmiecanie miasta, wandalizm, niebezpieczne rejony miasta

 • słaba aktywizacja seniorów i problemy osób niepełnosprawnych

 • niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach

 • słaba aktywność społeczna mieszkańców

Łącznie zebrano 221 ankiet. 193 z nich wypełnili mieszkańcy, zaś pozostałe 28 ankiet - osoby spoza Krosna. Wśród ankietowanych najwięcej było osób w wieku 27-45 lat oraz pracowników handlu, usług, transportu, gospodarki magazynowej, pracowników biurowych i administracji.

Respondenci zwrócili uwagę, że na krośnieńskim Rynku zamarło życie towarzyskie miasta
Damian krzanowski
Tak ankietowani oceniają łatwość założenia i prowadzenia własnego biznesu w Krośnie

Niewiele ponad połowa (51%) badanych stwierdziła, że w Krośnie żyje się dobrze. Sytuację materialną krośnian 56% ankietowanych oceniło jako przeciętną. Jako przeciętne większość respondentów określiło też perspektywy dla młodych ludzi.

DZIAŁANIA, KTÓRE PROPONUJĄ ZREALIZOWAĆ ANKIETOWANI
 • wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,

 • tworzenie terenów zielonych, miejsc rekreacyjnych, ścieżek rowerowych

 • rozwiązanie problemów retencji wód deszczowych i zapobieganie podtopieniom

 • budowa nowych mieszkań

 • poprawa jakości powietrza

 • zaspokojenie potrzeb i wspieranie inicjatyw młodych mieszkańców

 • rozwój oferty kulturalnej miasta, aktywizacja Starego Miasta, zwiększenie atrakcyjności turystycznej

 • tworzenie nowych, innowacyjnych kierunków kształcenia, rozwijanie oferty kursów i szkoleń dla osób pracujących, zachęty dla uczniów do nauki w kierunkach technicznych, kształcenie w porozumieniu z przedsiębiorcami

 • aktywizacja i integracja seniorów, osób niepełnosprawnych, zapewnienie standardów dostępności

 • zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach

 • poprawa estetyki placu targowego, a także bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz gospodarki odpadami

Szczegółowe wyniki ankiety są dostępne tutaj.

Wyniki badania zostaną wykorzystane przy tworzeniu zarysu projektu, jaki Urząd Miasta Krosna zgłosił do Programu „Rozwój lokalny” finansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem programu jest m. in. podniesienie standardu życia mieszkańców.

KOMENTARZE
KOMENTARZE WYRÓŻNIONE
person ArturZ28
25.08.2019 17:06

Witam wszystkich serdecznie

Z Krosna wyjechałem jakieś 3 lata temu i muszę stwierdzić że była to decyzja która kopnela moje życie mocno do przodu tzn. okazało się że większe miasto faktycznie zwiększa perspektywy rozwoju zawodowego jest jakoś inaczej lepiej szybciej ...do Krosna oczywiście przyjeżdżam regularnie ale widzę że miasto mocno wygasa rynek straszy pustką a całe życie kulturalno-handlowe przeniosło się do galerii Vivo...oczywiście coś się dzieje ciekawego są imprezy rodzaju balony speedland zlot foodtrackow ale to wszystko jest jakieś takie bez efektu wow czasami wydaje mi się jakby wladze miasta w zasadzie w niczym nie uczestniczyły tylko chcieliby przeliczać zyski czy coś w tym stylu...czy wrocilbym do tego miasteczka? Nie zdecydowanie Nie...

person
ArturZ28
na forum od listopada 2017
person kocur
25.08.2019 12:50

Do kurnachata .Pierwsza fala kryzysowa krosna zaczeła sie od roku 1998 a nie jak napisałes od 1999.

person
kocur
na forum od listopada 2017
person umberto
25.08.2019 08:13

Jak będzie dobrze skoro przyzwoleniem rządu jest płaca na poziomie 1630zł.co większość pracodawców w Krośnie to wykorzystuje a płaca 1630-2200 nie pozwala na wiele.

person
umberto
na forum od listopada 2017
person Burn
25.08.2019 07:50

Bez skomunikowania Krosna ze światem, nic się tu nie zmieni. Nikt tutaj nie zainwestuje i płace nie wzrosną! TYLKO nowa S-19 i szybsza kolej jest dla nas ratunkiem...(tylko to nie jest w interesie Rzeszowa i będą to przeciągać i blokować ile się da)

person
Burn
na forum od listopada 2017
star
person kami
24.08.2019 22:26

Od Krosna odrzuca mnie. Patologia, menele i nowe pokolenie wandali bezradność policji na to co się dzieje. Dodatkowo mentalność ludzi jest bardzo zacofana. Ludzie potrafią toczyć kilkuletnie spory z sąsiadami tracąc na to czas. W Krośnie nie będzie już dobrze....

person
kami
na forum od listopada 2017
person kurnachata
24.08.2019 17:22

To znaczy ciekawą sprawą jest to, że sytuacja miasta Krosno zaczeła lecieć w dół gdzieś tak około 7 lat temu kiedy w rynku i w okolicach pojawiła się seria pustych lokali usługowych "do wynajęcia". Pierwsza fala kryzysowa po utracie województwa przez Krosno w 1999 roku nie była aż tak znaczna.

person
kurnachata
na forum od listopada 2017
starstarstar
person Monique
24.08.2019 15:15

Powiem tak - mentalność ludzi w Krośnie musi się zmienić dopiero wtedy moze będzie lepiej. Na ten moment królują znajomości, lewe renty i cwaniakowanie co odrzuca tych, którzy mają wyższą inteligencję i szacunek do samego siebie a to wszystko za najniższa krajową, dlatego ludzi np. po koperniku nie ma w Krośnie ew. kto musiał to został.

person
Monique
na forum od listopada 2017
WSZYSTKIE KOMENTARZE (26) forward