Czy jesteś za zmianą granic Krosna? Tak, nie, wstrzymuję się

14 lutego rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic Krosna o teren lotniska "Iwonicz". To pierwsza tego typu procedura w historii miasta. Prezydent Piotr Przytocki zachęca do udziału i liczy na poparcie jego planów.
Plany miasta są bardzo ambitne. Piotr Przytocki przekonuje, że dzięki ich realizacji zyska nie tylko Krosno
Damian Krzanowski

W grudniu ubiegłego roku, za niemal 14 mln zł magistrat nabył od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku prawo wieczystego użytkowania terenu nieczynnego lotniska "Iwonicz". To ponad 140 ha gruntu położonych w granicach gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Urząd miasta od początku zakładał, że na części nieruchomości wybuduje łącznik do przyszłej drogi S-19, a resztę uzbroi i przeznaczy na strefę inwestycyjną. Jak tłumaczył prezydent Piotr Przytocki, plany miały sens wyłącznie wtedy, gdy nabyte tereny zostaną włączone do granic Krosna.

Pierwszy krok wykonany został w połowie stycznia br. – radni jednomyślnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia granic miasta. W drodze kompromisu z wójtem gminy Krościenko Wyżne Janem Omachelem ustalono, że Krosno starać się będzie o włączenie w swoje granice dodatkowych kilku hektarów położonych w okolicach ul. Grunwaldzkiej (Krościenko Wyżne), które zapewnią bezpośrednio dostęp do ternów lotniska. Łącznie chodzi więc o prawie 148 ha.

Mapka z zaznaczonym obszarem, którego dotyczą konsultacje
UM Krosno

Podczas czwartkowej (8.02) konferencji prasowej władze Miasta ogłosiły kalendarz konsultacji społecznych w Krośnie, pierwszych w historii miasta. Rozpoczną się one 14 lutego i potrwają do 7 marca, a polegać będą na odpowiedzeniu na jedno ankietowe pytanie: czy jesteś za poszerzeniem granic miasta? Mieszkańcy będą mieli do wyboru trzy odpowiedzi: "tak", "nie" lub "wstrzymuję się od głosu".

Miasto może powiększyć się o teren o powierzchni 147,97 ha
damian krzanowski

Na ankiecie, którą będzie można pobrać ze strony www.krosno.pl (zakładka: "zmiana granic miasta"), znajdą się także szczegółowe informacje wraz z mapą terenów, których dotyczą konsultacje. Dokumenty będą imienne - należy w nich podać swoje imię, nazwisko oraz adres zameldowania, a następnie postawić "x" przy danej odpowiedzi. Urny, do których należy wrzucać głosy, znajdować się będą w następujących punktach:

Budynki Urzędu Miasta Krosna:

 • ul. Lwowska 28a, 
 • ul. ks. S. Staszica 2,
 • ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego).

Budynki szkół podstawowych:

 • SP nr 3 – ul. M. Konopnickiej 5,
 • SP nr 4 (MZS Nr 7) – ul. Powstańców Śląskich 37,
 • SP nr 5 – ul. Grunwaldzka 15,
 • SP nr 6 (MZS Nr 6) – ul. Kletówki 1,
 • SP nr 7 (MZS Nr 3) – ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • SP nr 8 – ul. Prochownia 7,
 • SP nr 12 (MZS Nr 2) – ul. S. Wyspiańskiego 20,
 • SP nr 10 (MZS nr 1) – ul. J.S. Magurów 1,
 • SP nr 14 – ul. Wojska Polskiego 45,
 • SP nr 15 (MZS Nr 4) – ul. S. Kisielewskiego 18.

Budynki przedszkoli miejskich:

 • PM nr 1 – ul. Bohaterów Westerplatte 24,
 • PM nr 2 – ul. Mirandoli Pika 3,
 • PM nr 3 – ul. Prochownia 4a,
 • PM nr 4 – ul. Wyzwolenia 6b,
 • PM nr 5 – ul. Powstańców Warszawskich 42,
 • PM nr 8 – ul. S. Kisielewskiego 15,
 • PM nr 10 - ul. Decowskiego 9,
 • PM nr 11 – ul. ul. Wyspiańskiego 20.

Budynki pozostałych instytucji publicznych:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Bursaki 41,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ul. Piastowska 58,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - ul. Grodzka 10,
 • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - ul. Kolejowa 1,
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna - ul. Wojska Polskiego 41.

Ankiety można także wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Plany władz Krosna w zakresie poszerzenia granic zostaną również szczegółowo przedstawione podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (ul. Kolejowa 1) w dniu 19 lutego br. o godz. 17.

Harmonogram kolejnych etapów procedury poszerzenia granic miasta szczegółowo przedstawił dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna (po prawej)
Damian Krzanowski

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec. Sporządzony zostanie z nich raport, dołączony do wniosku, który do końca marca musi trafić na biurko Wojewody Podkarpackiego.  - Po wyrażeniu swojej opinii, wojewoda prześle dokumenty do Rady Ministrów, która podejmie ostateczną decyzję. Powinna ona zapaść do końca lipca br. – opisuje dalszą procedurę dr Tomasz Soliński, wiceprezydent Krosna.

Piotr Przytocki liczy, że zarówno frekwencja w konsultacjach, jak i poparcie planów Miasta będą bardzo duże:

Z formalnego punktu widzenia frekwencja i wyniki konsultacji nie wpływają na możliwość złożenia wniosku, ale z pewnością brane są pod uwagę podczas wydawania decyzji przez Radę Ministrów. 

Zgodnie z prawem konsultacje powinny się także odbyć w gminach Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Prezydent Przytocki przekonuje, że plany Krosna są korzystne także dla nich, bo na odpowiednim zagospodarowaniu polotniskowych terenów (Miasto złożyło już wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wykreślenie lotniska "Iwonicz" z rejestru lotnisk) zyska cały region.

Zobacz zapis całej konferencji prasowej o konsultacjach:

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (55) forward