Historia

"Niepodległa wielokulturowa" - konferencja w Dukli

 • star_border
  Wydarzenie w ramach V Dni Kultury Żydowskiej w Dukli. Zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla.
 • schedule
  03 sierpnia 2018 (piątek) - 05 sierpnia 2018 (niedziela)
 • location_on
  Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli
 • note
  Wstęp wolny

Faktycznym dniem obrad naukowych będzie sobota, jednak wszyscy konferencyjni goście wezmą udział we wspólnej kolacji szabatowej, która odbędzie się w piątek o godz. 20:00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej.

W sobotę (4 sierpnia) o godz. 12:00 w Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli rozpoczną się obrady konferencji. Prelegenci przybliżą słuchaczom zarówno temat zbrojnego udziału mniejszości wodzyskiwaniu niepodległości, ale także podejmą refleksję nad udziałem Łemków, Żydów czy Romów w kształtowaniu się wolnej Polski w skali makro i lokalnie.

5 sierpnia o 9:00 rozpoczną się warsztaty dla nauczycieli i edukatorów zatytułowane: „Jak uczyć o wielokulturowości?” Trójka doświadczonych trenerów zaprosi do wspólnego doświadczania innowacyjnych, autorskich metod aktywnej pracy z grupami nad tematem wielokulturowości w różnych jej aspektach. Plastycznie, poprzez dramę i gry nauczyciele spróbują przyjrzeć się własnym potrzebom i opracują użyteczny dla siebie scenariusz zajęć edukacyjnych.

O 17:00 wszyscy uczestnicy konferencji spotkają się na modlitwie ekumenicznej na cmentarzu żydowskim w Dukli, po której będzie można zwiedzić to miejsce z przewodnikiem, dowiedzieć się, kto jest na nim pochowany oraz co oznaczają symbole na macewach.

Więcej na temat V Dni Kultury Żydowskiej w Dukli tutaj.

Konferencja - harmonogram wystąpień

12.00 – 12.15 Otwarcie konferencji, przywitanie gości

12.15 – 12.20 Wprowadzenie muzyczne

12.20-12.45 dr Dariusz Piotr Klimczak – Fundacja Maximum – Wielokulturowość niepodległej Rzeczypospolitej. Mit czy rzeczywistość?

12.45-13.10 mgr Konrad Sikora – teolog, filozof – Dialog z Innym, jako źródło wolności i niepodległości.

13.10-13.35 dr Barbara Munk – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. JPII w Krakowie – Wkład przedstawicieli mniejszości narodowych związanych z Żywcem w walkę o niepodległość, rozwój gospodarczy i kulturalny Polski.

13.35-14.00 dr Bożena Józefów – Czerwińska – Akademia humanistyczna w Pułtusku – Kwestia chłopska: w czasie dążeń do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Przerwa

14.10-14.35 dr Joanna Potaczek – historyk, organizator i koordynator podkarpackich przedsięwzięć historycznych, naukowych i upamiętnień – Żydowskie gminy wyznaniowe w Bieszczadach w okresie międzywojennym.

14.35-15.00 mgr Piotr Sewruk – Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie – Kulturotwórcza rola lewicy żydowskiej w międzywojennym Lublinie.

15.00-15.20 mgr Agnieszka Caban – Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach – Relacje romsko-polskie na przełomie wieków.

15.20-15.40 mgr Agnieszka Żukowska-Arent – Fundacja Maximum – Wielokulturowy obraz zagłady na podstawie Porajmos Dusana Savicia oraz S-War Sasy Stojanovicia

15.40-16.05 kpt. mgr Oleniacz Grzegorz – historyk, regionalista – Polacy, Żydzi i Ukraińcy na ziemi komanieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Utwór muzyczny/przerwa herbaciana/rozmowy kuluarowe/dyskusje

16.15-16.40 dr Joanna Stepaniuk – Uniwersytet Warszawski – Inność (odmienność) – obcość: między postrzeganiem a wartościowaniem współczesnych ukraińskich emigrantek.

16.40-17.05 dr Justyna Szlachta-Ignatowicz – Uniwersytet Warszawski – Kultura górnośląska – współpraca, próby separacji czy istnienie obok.

17.05-17.30 mgr Magdalena Tomczyk – Uniwersytet Jagielloński – Parafie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w dwudziestoleciu międzywojennym na obszarze II Rzeczypospolitej – szkic zagadnienia.

17.30-17.55 kpt. mgr Marek Jakubus – historyk, regionalista – Rola szkoły dukielskiej w kształtowaniu postaw narodowych i patriotycznych w latach 1867 – 1918

18.00 dyskusja, zakończenie i podsumowanie konferencji

Plakat konferencji
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla

KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (0) forward