ANONSE - REGULAMIN

Regulamin tablicy ogłoszeń

Tablica ogłoszeń powstała dla dobra użytkowników portalu, a zatem Redakcja wierzy i ufa, że będzie ona służyła ogółowi internautów w pozytywnych zamiarach. Chcemy jednak utrzymać porządek i usługę na wysokim poziomie, dlatego powstał niniejszy regulamin.

1. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Za treść ogłoszeń, jak również za prawa autorskie do zdjęć i grafik użytych w ogłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

2. Ogłoszenie na tablicy może opublikować każdy użytkownik portalu, który zamieszkuje teren miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego (ziemskiego). O fakcie dodania ogłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony listownie na adres e-mail, który podał podczas rejestracji.

3. Ogłoszenia zwykłe mogą być związane z działalnością firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod warunkiem, że dany anons będzie dotyczył konkretnej usługi lub produktu, a nie ogólnej charakterystyki firmy. Innymi słowy, preferujemy ogłoszenie o treści "Sprzedam wiertarkę", ale już nie "Oferujemy wiertarki".

Ogólną charakterystykę firmy można opublikować w adekwatnej dla niej kategorii za pomocą ogłoszenia wyróżnionego.

W przypadku publikacji ogłoszeń zwykłych, na płatność SMS nie wystawiamy faktury VAT. Specjalnie dla firm stworzyliśmy ofertę ogłoszeń wyróżnionych - patrz pkt. 5.

Firmy, które chcą zaistnieć na portalu proszone są też o zapoznanie się z ofertą reklam płatnych lub wizytówek firm

4. Kategorie i typy ogłoszeń podzielone są na takie, w których anonse można publikować nieodpłatnie oraz takie, w których publikowanie anonsów jest płatne. Płatność pobierana jest za publikowanie ogłoszeń takich jak: Sprzedam, Zamienię, Mam do wynajęcia, Oferuję itp. Informacja o tym, czy publikacja ogłoszenia w danej kategorii jest płatna, czy nie, pojawia się w formularzu nowego ogłoszenia po wyborze kategorii i rodzaju ogłoszenia. Płatność pobierana jest w formie wysłania z telefonu komórkowego SMS o podwyższonej płatności (1,23 zł z VAT).

5. Osoby fizyczne i firmy mogą zamówić publikację ogłoszenia wyróżnionego. Jest to ogłoszenie, które publikowane jest na wyróżniającym się tle oraz jest zamieszczone na początku listy ogłoszeń w danej kategorii. Publikacja taka jest odpłatna według stawek zamieszczonych w formularzu zamówienia ogłoszenia wyróżnionego. Na płatność za ogłoszenie wyróżnione możemy wystawić fakturę VAT. Treść ogłoszeń wyróżnionych musi odpowiadać kategoriom, w których są publikowane. Firmy mogą publikować w nich ogólną ofertę.

6. Redakcja portalu zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,
b) ogłoszenie publikowane jest wielokrotnie przez tę samą osobę (podmiot), bez znacznej zmiany treści,
c) ogłoszenie jest kasowane i publikowane na nowo w krótkim okresie czasu,
d) ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,
e) ogłoszenie zawiera niekompletne dane (brakuje opisu sprzedawanej rzeczy, wiarygodnego kontaktu, itp.),
f) ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,
g) ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,
h) ogłoszenie zawiera treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przyjęcia własnych kryteriów oceny wyżej wymienionych przypadków. Decyzja Redakcji o skasowaniu ogłoszenia jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń związanych z następującą tematyką:

a) namawianie do "zarabiania w internecie" (klikanie w reklamy, programy partnerskie, budowanie sieci użytkowników, ogłoszenia na zasadzie: "wyślij mi e-mail - dowiesz się więcej" itp.)
b) poszukiwanie kobiet do pracy w nocnych klubach, domach publicznych, jako striptizerki itp., a także poszukiwanie kobiet do sesji fotograficznych (bez podania wiarygodnych danych kontaktowych)
c) proponowanie usług seksualnych
d) oferowanie pisania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich itp.
e) oferowanie usług ukryte w formie poszukiwania pracy (np. szukam pracy - malowanie, szpachlowanie itp.).
f) ogłoszenie opublikowane w ofertach pracy nie zawiera istotnych danych szczegółowych: nazwy firmy, stanowiska (zakresu obowiązków), wiarygodnego kontaktu.
g) ogłoszenie jest jedynie reklamą innego serwisu internetowego
h) sprzedaż psów i kotów nie pochodzących z zarejestrowanej hodowli i/lub nie posiadające rodowodu (takie zwierzęta mogą być jedynie oddane za darmo, w kategorii Zwierzęta i rośliny / Oddam za darmo).

8. O ile wystąpi sytuacja, kiedy usunięte zostanie ogłoszenie z kategorii płatnej zgodnie z sytuacjami określonymi w pkt. 3, 6 i 7 regulaminu, redakcja portalu nie zwraca opłat za publikację ogłoszenia.

9. Dział "Poszukiwania damsko-męskie" służy do zamieszczania ogłoszeń prywatnych niezarobkowych. Kasowane będą ogłoszenia promujące odpłatne usługi seksualne. Dotyczy to zarówno ich oferowania jak i poszukiwania.

10. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przesuwania ogłoszeń do prawidłowych kategorii i podkategorii. W przypadku publikacji ogłoszenia, które powinno być opublikowane w kategorii płatnej, a zostało opublikowane w kategorii bezpłatnej - zostanie ono usunięte. Autor takiego ogłoszenia otrzyma e-mail z prośbą, aby ogłoszenie opublikować ponownie w prawidłowej kategorii płatnej.

11. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi co do funkcjonowania tablicy ogłoszeń, a także opublikowanych ogłoszeń można zgłaszać do Redakcji portalu.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Redakcji portalu. Redakcja zastrzega prawo do zmiany regulaminu.