ANONSE - REGULAMIN

Regulamin tablicy ogłoszeń

Tablica ogłoszeń powstała dla dobra użytkowników portalu, a zatem Redakcja wierzy i ufa, że będzie ona służyła ogółowi internautów w pozytywnych zamiarach. Chcemy jednak utrzymać porządek i usługę na wysokim poziomie, dlatego powstał niniejszy regulamin.

1. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Za treść ogłoszeń, jak również za prawa autorskie do zdjęć i grafik użytych w ogłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

2. Ogłoszenie na tablicy może opublikować każdy użytkownik portalu, który zamieszkuje teren miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego (ziemskiego). O fakcie dodania ogłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony listownie na adres e-mail, który podał podczas rejestracji.

3. Ogłoszenia zwykłe mogą być związane z działalnością firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod warunkiem, że dany anons będzie dotyczył konkretnej usługi lub produktu, a nie ogólnej charakterystyki firmy. Innymi słowy, preferujemy ogłoszenie o treści "Sprzedam wiertarkę", ale już nie "Oferujemy wiertarki".

Ogólną charakterystykę firmy można opublikować w adekwatnej dla niej kategorii za pomocą ogłoszenia wyróżnionego.

W przypadku publikacji ogłoszeń zwykłych, na płatność SMS nie wystawiamy faktury VAT. Specjalnie dla firm stworzyliśmy ofertę ogłoszeń wyróżnionych - patrz pkt. 5.

Firmy, które chcą zaistnieć na portalu proszone są też o zapoznanie się z ofertą reklam płatnych lub wizytówek firm

4. Kategorie i typy ogłoszeń podzielone są na takie, w których anonse można publikować nieodpłatnie oraz takie, w których publikowanie anonsów jest płatne. Płatność pobierana jest za publikowanie ogłoszeń takich jak: Sprzedam, Zamienię, Mam do wynajęcia, Oferuję itp. Informacja o tym, czy publikacja ogłoszenia w danej kategorii jest płatna, czy nie, pojawia się w formularzu nowego ogłoszenia po wyborze kategorii i rodzaju ogłoszenia. Płatność pobierana jest w formie wysłania z telefonu komórkowego SMS o podwyższonej płatności (1,23 zł z VAT).

5. Osoby fizyczne i firmy mogą zamówić publikację ogłoszenia wyróżnionego. Jest to ogłoszenie, które publikowane jest na wyróżniającym się tle oraz jest zamieszczone na początku listy ogłoszeń w danej kategorii. Publikacja taka jest odpłatna według stawek zamieszczonych w formularzu zamówienia ogłoszenia wyróżnionego. Na płatność za ogłoszenie wyróżnione możemy wystawić fakturę VAT. Treść ogłoszeń wyróżnionych musi odpowiadać kategoriom, w których są publikowane. Firmy mogą publikować w nich ogólną ofertę.

6. Redakcja portalu zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,
b) ogłoszenie publikowane jest wielokrotnie przez tę samą osobę (podmiot), bez znacznej zmiany treści,
c) ogłoszenie jest kasowane i publikowane na nowo w krótkim okresie czasu,
d) ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,
e) ogłoszenie zawiera niekompletne dane (brakuje opisu sprzedawanej rzeczy, wiarygodnego kontaktu, itp.),
f) ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,
g) ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,
h) ogłoszenie zawiera treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przyjęcia własnych kryteriów oceny wyżej wymienionych przypadków. Decyzja Redakcji o skasowaniu ogłoszenia jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

7. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń związanych z następującą tematyką:

a) namawianie do "zarabiania w internecie" (klikanie w reklamy, programy partnerskie, budowanie sieci użytkowników, ogłoszenia na zasadzie: "wyślij mi e-mail - dowiesz się więcej" itp.)
b) poszukiwanie kobiet do pracy w nocnych klubach, domach publicznych, jako striptizerki itp., a także poszukiwanie kobiet do sesji fotograficznych (bez podania wiarygodnych danych kontaktowych)
c) proponowanie usług seksualnych
d) oferowanie pisania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich itp.
e) oferowanie usług ukryte w formie poszukiwania pracy (np. szukam pracy - malowanie, szpachlowanie itp.).
f) ogłoszenie opublikowane w ofertach pracy nie zawiera istotnych danych szczegółowych: nazwy firmy, stanowiska (zakresu obowiązków), wiarygodnego kontaktu.
g) ogłoszenie jest jedynie reklamą innego serwisu internetowego
h) sprzedaż psów i kotów nie pochodzących z zarejestrowanej hodowli i/lub nie posiadające rodowodu (takie zwierzęta mogą być jedynie oddane za darmo, w kategorii Zwierzęta i rośliny / Oddam za darmo).

8. O ile wystąpi sytuacja, kiedy usunięte zostanie ogłoszenie z kategorii płatnej zgodnie z sytuacjami określonymi w pkt. 3, 6 i 7 regulaminu, redakcja portalu nie zwraca opłat za publikację ogłoszenia.

9. Dział "Poszukiwania damsko-męskie" służy do zamieszczania ogłoszeń prywatnych niezarobkowych. Kasowane będą ogłoszenia promujące odpłatne usługi seksualne. Dotyczy to zarówno ich oferowania jak i poszukiwania.

10. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przesuwania ogłoszeń do prawidłowych kategorii i podkategorii. W przypadku publikacji ogłoszenia, które powinno być opublikowane w kategorii płatnej, a zostało opublikowane w kategorii bezpłatnej - zostanie ono usunięte. Autor takiego ogłoszenia otrzyma e-mail z prośbą, aby ogłoszenie opublikować ponownie w prawidłowej kategorii płatnej.

11. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi co do funkcjonowania tablicy ogłoszeń, a także opublikowanych ogłoszeń można zgłaszać do Redakcji portalu.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Redakcji portalu. Redakcja zastrzega prawo do zmiany regulaminu.

ANONSE TWOJE KONTO
PYTANIA, PROBLEMY, SUGESTIE
phone 13 493 44 44
REKLAMA
equalizer Reklamę wyświetlono 29136 razy