Miś

Miś

Informacja:
tel. 13 43 270 46

Krosno - Dobieszyn - Jedlicze - Chlebna

Przystanek Godzina odjazdu
Krosno Korczyńska 06.00(D), 06.00(6d), 07.30(D), 10.00(D), 12.00(D), 14.00(D), 14.00(6d), 18.00(1-6dm), 22.00(Dm)
Krosno Niepodległości 06.02(D), 06.02(6d), 10.03(D), 12.03(D), 14.02(D), 14.02(6d), 18.02(1-6dm), 22.02(Dm)
Krosno Niepodległości – Galeria 06.03(D), 06.03(6d), 10.05(D), 12.05(D), 14.03(D), 14.03(6d), 16.03(D), 18.03(1-6dm), 20.05(Dm), 22.03(Dm)
Krosno Rondo Wojska Polskiego 06.05(D), 06.05(6d), 10.05(D), 12.05(D), 12.15(6d), 14.05(D), 14.05(6d), 16.05(D), 16.15(6d), 18.05(1-6dm), 20.08(Dm), 20.15(6m), 22.05(Dm), 22.05(6dm)
Krosno Podwale 06.07(D), 06.07(6d), 08:26(D), 10.07(D), 12.07(D), 12.17(6d), 14.07(D), 14.07(6d), 16.07(D), 16.17(6d), 18.07(1-6dm), 20.10(Dm), 20.17(6m), 22.07(Dm), 22.07(6dm)
Krosno Lewakowskiego 06.08(D), 06.08(6d), 07.35(D), 08:28(D), 10.08(D), 12.08(D), 12.19(6d), 14.08(D), 14.08(6d), 16.08(D), 16.19(6d), 18.08(1-6dm), 20.12(Dm), 20.19(6m), 22.08(Dm), 22.08(6dm)
Krosno Dworzec PKS II, ul. Mielczarskiego 06.10(D), 06.10(6d), 07.37(D), 08:26(D), 10.10(D), 12.10(D), 12.20(6d), 14.10(D), 14.10(6d), 16.10(D), 16.20(6d), 18.10(1-6dm), 20.13(Dm), 20.20(6m), 22.10(Dm), 22.10(6dm)
Krosno Krakowska Osiedle 07.39(D), 08:28(D), 10.13(D), 12.13(D), 12.21(6d), 16.13(D), 16.21(6d), 18.13(1-6dm), 20.15(Dm), 20.21(6m)
Krosno Krakowska Szkoła 07.40(D), 08:29(D), 10.14(D), 12.14(D), 12.22(6d), 16.14(D), 16.22(6d), 18.14(1-6dm), 20.16(Dm), 20.22(6m)
Krosno Krakowska 07.41(D), 08:30(D), 10.15(D), 12.15(D), 12.23(6d), 16.15(D), 16.23(6d), 18.15(1-6dm), 20.17(Dm), 20.23(6m)
Krosno Tysiąclecia 06.11(D), 06.11(6d), 14.11(D), 14.11(6d), 22.11(Dm), 22.11(6dm)
Krosno Tysiąclecia HSG-3 06.13(D), 06.13(6d), 14.13(D), 14.13(6d), 22.13(Dm), 22.13(6dm)
Krosno Tysiaclecia Stołówka 06.14(D), 06.14(6d), 14.14(D), 14.14(6d), 22.14(Dm), 22.14(6dm)
Krosno Krakowska Huta 06.16(D), 06.16(6d), 07.42(D), 08.31(D), 10.16(D), 12.16(D), 12.25(6d), 14.16(D), 14.16(6d), 16.16(D), 16.25(6d), 18.16(1-6dm), 20.18(Dm), 20.25(6m), 22.16(Dm), 22.16(6dm)
Polanka Skrzyżowanie 06.17(D), 06.17(6d), 07.43(D), 08.32(D), 10.18(D), 12.18(D), 12.26(6d), 14.18(D), 14.18(6d), 16.18(D), 16.26(6d), 18.18(1-6dm), 20.20(Dm), 20.26(6m), 22.17(Dm), 22.17(6dm)
Polanka Osiedle 06.19(D), 06.19(6d), 07.44(D), 08.34(D), 10.20(D), 12.20(D), 12.27(6d), 14.20(D), 14.20(6d), 16.20(D), 16.27(6d), 18.20(1-6dm), 20.22(Dm), 20.27(6m), 22.19(Dm), 22.19(6dm)
Polanka Bańczarnia 06.20(D), 06.20(6d), 07.45(D), 08.35(D), 10.21(D), 12.21(D), 12.28(6d), 14.21(D), 14.21(6d), 16.21(D), 16.28(6d), 18.21(1-6dm), 20.23(Dm), 20.28(6m), 22.20(Dm), 22.20(6dm)
Polanka Działki 06.21(D), 06.21(6d), 07.46(D), 08.36(D), 10.22(D), 12.22(D), 12.29(6d), 14.22(D), 14.22(6d), 16.22(D), 16.29(6d), 18.22(1-6dm), 20.24(Dm), 20.29(6m), 22.21(Dm), 22.21(6dm)
Dobieszyn III Granica 06.22(D), 06.22(6d), 07.47(D), 08.37(D), 10.23(D), 12.23(D), 12.30(6d), 14.23(D), 14.23(6d), 16.23(D), 16.30(6d), 18.23(1-6dm), 20.25(Dm), 20.30(6m), 22.22(Dm), 22.22(6dm)
Dobieszyn Osiedle 06.23(D), 06.23(6d), 07.48(D), 08.38(D), 10.24(D), 12.24(D), 12.31(6d), 14.24(D), 14.24(6d), 16.24(D), 16.31(6d), 18.24(1-6dm), 20.26(Dm), 20.31(6m), 22.23(Dm), 22.23(6dm)
Dobieszyn II 06.24(D), 06.24(6d), 07.49(D), 08.39(D), 10.25(D), 12.25(D), 12.32(6d), 14.25(D), 14.25(6d), 16.25(D), 16.32(6d), 18.25(1-6dm), 20.27(Dm), 20.32(6m), 22.24(Dm), 22.24(6dm)
Dobieszyn Sklep 06.25(D), 06.25(6d), 07.50(D), 08.40(D), 10.26(D), 12.26(D), 12.33(6d), 14.26(D), 14.26(6d), 16.26(D), 16.33(6d), 18.26(1-6dm), 20.28(Dm), 20.33(6m), 22.25(Dm), 22.25(6dm)
Dobieszyn Żarnowiec 06.26(D), 06.26(6d), 07.51(D), 08.41(D), 10.27(D), 12.27(D), 12.34(6d), 14.27(D), 14.27(6d), 16.27(D), 16.34(6d), 18.27(1-6dm), 20.29(Dm), 20.34(6m), 22.26(Dm), 22.26(6dm)
Borek Góra 06.27(D), 06.27(6d), 07.52(D), 08.42(D), 10.28(D), 12.28(D), 12.35(6d), 14.28(D), 14.28(6d), 16.28(D), 16.35(6d), 18.28(1-6dm), 20.30(Dm), 20.35(6m), 22.27(Dm), 22.27(6dm)
Jedlicze Borek 06.28(D), 06.28(6d), 07.53(D), 08.43(D), 10.29(D), 12.29(D), 12.36(6d), 14.29(D), 14.29(6d), 16.29(D), 16.36(6d), 18.29(1-6dm), 20.31(Dm), 20.36(6m), 22.28(Dm), 22.28(6dm)
Jedlicze Rynek 06.29(D), 06.29(6d), 07.54(D), 08.44(D), 10.30(D), 12.30(D), 12.37(6d), 14.30(D), 14.30(6d), 16.30(D), 16.37(6d), 18.30(1-6dm), 20.32(Dm), 20.37(6m), 22.29(Dm), 22.29(6dm)
Jedlicze Nawrót 06.30(D), 06.30(6d), 07.55(D), 08.45(D), 10.31(D), 12.31(D), 12.38(6d), 14.31(D), 14.31(6d), 16.31(D), 16.38(6d), 18.31(1-6dm), 20.33(Dm), 20.38(6m), 22.30(Dm), 22.30(6dm)
Jedlicze Manierskiego 06.32(D), 10.33(D), 12.33(D), 14.33(D), 16.33(D), 20.35(Dm), 22.31(Dm)
Chlebna 06.33(D), 10.34(D), 12.34(D), 14.34(D), 16.34(D), 20.37(Dm), 22.32(Dm)

Chlebna - Jedlicze - Dobieszyn - Krosno

Przystanek Godzina odjazdu
Chlebna 05.00(D), 06.40(D), 10.55(D), 12.55(D), 14.45(D), 16.55(D), 20.55(Dm)
Jedlicze Manierskiego 05.01(D), 06.41(D), 10.56(D), 12.56(D), 14.56(D), 16.56(D), 20.56(Dm)
Jedlicze Nawrót 05.02(D), 05.02(6d), 06.30(6d), 06.42(D), 08.04(D), 08.57(D), 10.57(D), 12.57(D), 12.57(6d), 14.31(6d), 14.57(D), 16.57(D), 16.57(6d), 18.31(6dm), 19.19(Dm), 20.57(Dm), 20.57(6dm)
Jedlicze Rynek 05.05(D), 05.05(6d), 06.31(6d), 06.45(D), 08.05(D), 09.00(D), 11.00(D), 13.00(D), 13.00(6d), 14.32(6d), 15.00(D), 17.00(D), 17.00(6d), 18.32(6dm), 19.20(Dm), 21.00(Dm), 21.00(6dm)
Jedlicze Borek 05.06(D), 05.06(6d), 06.32(6d), 06.46(D), 08.06(D), 09.01(D), 11.01(D), 13.01(D), 13.01(6d), 14.33(6d), 15.01(D), 17.01(D), 17.01(6d), 18.33(6dm), 19.21(Dm), 21.01(Dm), 21.01(6dm)
Borek Góra 05.07(D), 05.07(6d), 06.33(6d), 06.47(D), 08.07(D), 09.02(D), 11.02(D), 13.02(D), 13.02(6d), 14.34(6d), 15.02(D), 17.02(D), 17.02(6d), 18.34(6dm), 19.22(Dm), 21.02(Dm), 21.02(6dm)
Dobieszyn Żarnowiec 05.09(D), 05.09(6d), 06.34(6d), 06.49(D), 08.09(D), 09.04(D), 11.04(D), 13.04(D), 13.04(6d), 14.35(6d), 15.04(D), 17.04(D), 17.04(6d), 18.35(6dm), 19.24(Dm), 21.04(Dm), 21.04(6dm)
Dobieszyn Sklep 05.10(D), 05.10(6d), 06.35(6d), 06.50(D), 08.10(D), 09.05(D), 11.05(D), 13.05(D), 13.05(6d), 14.36(6d), 15.05(D), 17.05(D), 17.05(6d), 18.36(6dm), 19.25(Dm), 21.05(Dm), 21.05(6dm)
Dobieszyn II 05.11(D), 05.11(6d), 06.36(6d), 06.51(D), 08.11(D), 09.06(D), 11.06(D), 13.06(D), 13.06(6d), 14.37(6d), 15.06(D), 17.06(D), 17.06(6d), 18.37(6dm), 19.26(Dm), 21.06(Dm), 21.06(6dm)
Dobieszyn Osiedle 05.13(D), 05.13(6d), 06.37(6d), 06.53(D), 08.13(D), 09.08(D), 11.08(D), 13.08(D), 13.08(6d), 14.38(6d), 15.08(D), 17.08(D), 17.08(6d), 18.38(6dm), 19.28(Dm), 21.08(Dm), 21.08(6dm)
Dobieszyn III Granica 05.14(D), 05.14(6d), 06.38(6d), 06.54(D), 08.14(D), 09.09(D), 11.09(D), 13.09(D), 13.09(6d), 14.39(6d), 15.09(D), 17.09(D), 17.09(6d), 18.39(6dm), 19.29(Dm), 21.09(Dm), 21.09(6dm)
Polanka Działki 05.15(D), 05.15(6d), 06.39(6d), 06.55(D), 08.15(D), 09.10(D), 11.10(D), 13.10(D), 13.10(6d), 14.40(6d), 15.10(D), 17.10(D), 17.10(6d), 18.40(6dm), 19.30(Dm), 21.10(Dm), 21.10(6dm)
Polanka Bańczarnia 05.16(D), 05.16(6d), 06.40(6d), 06.57(D), 08.16(D), 09.12(D), 11.12(D), 13.12(D), 13.12(6d), 14.41(6d), 15.12(D), 17.12(D), 17.12(6d), 18.41(6dm), 19.32(Dm), 21.12(Dm), 21.12(6dm)
Polanka Osiedle 05.18(D), 05.18(6d), 06.41(6d), 07.00(D), 08.18(D), 09.15(D), 11.15(D), 13.15(D), 13.15(6d), 14.42(6d), 15.15(D), 17.15(D), 17.15(6d), 18.42(6dm), 19.33(Dm), 21.15(Dm), 21.15(6dm)
Polanka Skrzyżowanie 05.19(D), 05.19(6d), 06.42(6d), 07.02(D), 08.19(D), 09.17(D), 11.17(D), 13.17(D), 13.17(6d), 14.43(6d), 15.17(D), 17.17(D), 17.17(6d), 18.43(6dm), 19.34(Dm), 21.17(Dm), 21.17(6dm)
Krosno Krakowska Huta 06.43(6d), 07.03(D), 08.20(D), 09.19(D), 11.19(D), 14.44(6d), 15.19(D), 17.19(D), 17.19(6d), 18.44(6dm), 19.35(Dm)
Krosno Hutnicza 05.21(D), 05.21(6d), 13.20(D), 13.20(6d), 21.20(Dm), 21.20(6dm)
Krosno Huta Stołówka 05.22(D), 05.22(6d), 13.21(D), 13.21(6d), 21.21(Dm), 21.21(6dm)
Krosno Tysiąclecia HSG-3 05.23(D), 05.23(6d), 13.22(D), 13.22(6d), 21.22(Dm), 21.22(6dm)
Krosno Tysiąclecia 05.24(D), 05.24(6d), 13.23(D), 13.23(6d), 21.23(Dm), 21.23(6dm)
Krosno Krakowska 06.44(6d), 07.04(D), 08.21(D), 09.20(D), 11.20(D), 14.45(6d), 15.20(D), 17.20(D), 17.20(6d), 18.45(6dm), 19.37(Dm)
Krosno Krakowska Szkoła 06.45(6d), 07.05(D), 08.22(D), 09.21(D), 11.21(D), 14.46(6d), 15.21(D), 17.21(D), 17.21(6d), 18.46(6dm), 19.38(Dm)
Krosno Krakowska Osiedla 06.46(6d), 07.06(D), 08.23(D), 09.22(D), 11.22(D), 14.47(6d), 15.22(D), 17.22(D), 17.22(6d), 18.47(6dm), 19.39(Dm)
Krosno Dworzec PKS II, ul. Mielczarskiego 05.26(D), 05.26(6d), 06.47(6d), 07.09(D), 08.26(D), 09.24(D), 11.24(D), 13.24(D), 13.24(6d), 14.49(6d), 15.24(D), 17.24(D), 17.24(6d), 18.49(6dm), 19.40(Dm), 21.25(Dm), 21.25(6dm)
Krosno Krakowska cmentarz 05.28(D), 05.28(6d), 06.48(6d), 07.11(D), 09.26(D), 11.26(D), 13.26(D), 13.26(6d), 14.50(6d), 17.26(D), 17.26(6d), 18.50(6dm), 19.42(Dm), 21.26(Dm), 21.26(6dm)
Krosno Podwale 05.29(D), 05.29(6d), 06.49(6d), 07.12(D), 09.27(D), 11.27(D), 13.27(D), 13.27(6d), 14.51(6d), 17.27(D), 17.27(6d), 18.51(6dm), 19.43(Dm), 21.27(Dm), 21.27(6dm)
Krosno Kino 05.30(D), 05.30(6d), 06.50(6d), 07.13(D), 09.28(D), 11.28(D), 13.28(D), 13.28(6d), 14.52(6d), 17.28(D), 17.28(6d), 18.52(6dm), 19.44(Dm), 21.28(Dm), 21.28(6dm)
Krosno Rondo Wojska Polskiego 05.32(D), 05.32(6d), 06.52(6d), 07.15(D), 09.30(D), 11.30(D), 13.30(D), 13.30(6d), 14.54(6d), 17.30(D), 17.30(6d), 18.54(6dm), 19.46(Dm), 21.30(Dm), 21.30(6dm)
Krosno Wojska Polskiego 05.33(D), 05.33(6d), 07.16(D), 09.31(D), 09.31(D), 11.31(D), 13.31(D), 13.31(6d), 17.31(D), 17.31(6d), 19.47(Dm), 21.31(Dm)
Krosno Boh. Westerplatte 05.34(D), 05.34(6d), 07.18(D), 09.32(D), 09.32(D), 11.32(D), 13.32(D), 13.32(6d), 17.32(D), 17.32(6d), 19.48(Dm), 21.32(Dm)
Krosno Powstańców śląskich 05.35(D), 05.35(6d), 07.19(D), 09.33(D), 09.33(D), 11.33(D), 13.33(D), 13.33(6d), 17.33(D), 17.33(6d), 19.49(Dm), 21.33(Dm)
Krosno Pow. Warszawskich 05.36(D), 05.36(6d), 07.20(D), 09.34(D), 09.34(D), 11.34(D), 13.34(D), 13.34(6d), 17.34(D), 17.34(6d), 19.50(Dm), 21.34(Dm)
Krosno Niepodległości – Galeria 05.38(D), 05.38(6d), 07.22(D), 09.36(D), 09.36(D), 11.36(D), 13.36(D), 13.36(6d), 17.36(D), 17.36(6d), 19.52(Dm), 21.36(Dm)
Krosno Niepodległości 05.39(D), 05.39(6d), 07.23(D), 09.37(D), 09.37(D), 11.37(D), 13.37(D), 13.37(6d), 17.37(D), 17.37(6d), 21.37(Dm)
Krosno Korczyńska 05.43(D), 05.43(6d), 07.26(D), 09.40(D), 09.40(D), 11.40(D), 13.40(D), 13.40(6d), 17.40(D), 17.40(6d), 21.40(Dm)

Legenda:

  • D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
  • d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
  • m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
  • 1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty
  • 6 - kursuje w soboty

Informacja:

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017