Nikitrans

Nikitrans

Informacja:
tel. 887 225 744

Jabłonica Polska - Brzozów

Jabłonica Polska sklep 06:05, 07:05, 09:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05
Malinówka granica 06:08, 07:08, 09:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08
Malinówka szkoła 06:10, 07:10, 09:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10
Malinówka kościół 06:12, 07:12, 09:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12
Malinówka góra 06:14, 07:14, 09:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14
Zmiennica góra 06:16, 07:16, 09:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16
Zmiennica dół 06:19, 07:19, 09:17, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19
Brzozów ul. Zdrojowa 06:23, 07:23, 09:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23
Brzozów ul. Moniuszki 06:26, 07:26, 09:26, 12:26, 13:26, 14:26, 15:26, 16:26
Brzozów Rynek 06:28, 07:28, 09:28, 12:28, 13:28, 14:28, 15:28, 16:28
Brzozów ul. Bema 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Brzozów - Jabłonica Polska

Brzozów ul. Bema 06:35, 08:05, 11:30, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35
Brzozów Rynek 06:37, 08:07, 11:32, 12:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37
Brzozów ul. Moniuszki 06:39, 08:09, 11:34, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39
Brzozów ul. Zdrojowa 06:42, 08:12, 11:37, 12:42, 13:42, 14:42, 15:42, 16:42
Zmiennica dół 06:46, 08:16, 11:41, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46
Zmiennica góra 06:49, 08:19, 11:44, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49
Malinówka góra 06:51, 08:21, 11:46, 12:51, 13:51, 14:51, 15:51, 16:51
Malinówka kościół 06:53, 08:23, 11:48, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 16:53
Malinówka szkoła 06:55, 08:25, 11:50, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55
Malinówka granica 06:57, 08:27, 11:52, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57
Jabłonica Polska sklep 06:59, 08:29, 11:54, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59

Uwagi:

  • kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
  • tel. 887 225 744

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016