Miś

Miś

Informacja:
tel. 13 43 270 46

Krosno - Chorkówka - Kopytowa - Łubienko

Przystanek Godzina odjazdu
Krosno Boh. Westerplatte 06.40(Dm), 07.45(E), 09.44(Dm), 11.35(E), 13.04(DSm), 13.51(Dm), 15.05(Dm), 16.04(Dm), 17.03(Dm), 17.58(Dm)
Krosno Wojska Polskiego 06.42(Dm), 07.47(E), 09.46(Dm), 11.37(E), 13.06(DSm), 13.53(Dm), 15.07(Dm), 16.06(Dm), 17.05(Dm), 18.00(Dm)
Krosno Rondo Wojska Polskiego 06.43(Dm), 07.49(E), 09.47(Dm), 11.39(E), 13.09(DSm), 13.55(Dm), 15.10(Dm), 16.08(Dm), 17.08(Dm), 18.02(Dm)
Krosno Podwale 06.45(Dm), 07.52(E), 09.49(Dm), 11.43(E), 13.12(DSm), 13.58(Dm), 15.15(Dm), 16.11(Dm), 17.10 (Dm), 18.04(Dm)
Krosno Krakowska Cmentarz 06.47(Dm), 07.54(E), 09.51(Dm), 11.46(E), 13.15(DSm), 14.00(Dm), 15.18(Dm), 16.13(Dm), 17.13(Dm), 18.06(Dm)
Krosno Huta Techniczna 06.03(d), 14.03(d), 22.03(dm)
Krosno Tysiąclecia Stołówka 06.05(d), 14.05(d), 22.04(dm)
Krosno Dworzec PKS 06.07(d), 06.49(Dm), 07.56(E), 09.53(Dm), 11.48(E), 13.18(DSm), 14.03(Dm), 14.08(d), 15.24(Dm), 16.15(Dm), 17.15(Dm), 18.08(Dm), 22.08(dm)
Krosno Pużaka 06.08(d), 06.51(Dm), 07.58(E), 09.55(Dm), 11.50(E), 13.20(DSm), 14.06(Dm), 14.09(d), 15.26(Dm), 16.17(Dm), 17.17(Dm), 18.10(Dm), 22.10(dm)
Krosno Podkarpacka Centrum 06.10(d), 06.53(Dm), 08.00(E), 09.57(Dm), 11.52(E), 13.22(DSm), 14.09(Dm), 14.11(d), 15.29(Dm), 16.19(Dm), 17.19(Dm), 18.12(Dm), 22.12(dm)
Krosno Podkarpacka 06.11(d), 06.54(Dm), 08.01(E), 09.58(Dm), 11.53(E), 13.24(DSm), 14.10(Dm), 14.13(d), 15.30(Dm), 16.20(Dm), 17.20(Dm), 18.14(Dm), 22.13(dm)
Krosno Zręcińska CPN 06.13(d), 06.56(Dm), 08.02(E), 10.00(Dm), 11.55(E), 13.26(DSm), 14.12(Dm), 14.15(d), 15.32(Dm), 16.22(Dm), 17.22(Dm), 18.16(Dm), 22.14(dm)
Krosno Polanka II 06.15(d), 06.58(Dm), 08.04(E), 10.02(Dm), 11.57(E), 13.28(DSm), 14.14(Dm), 14.17(d), 15.34(Dm), 16.24(Dm), 17.24(Dm), 18.18(Dm), 22.16(dm)
Świerzowa Polska Skrzyż. 06.17(d), 07.00(Dm), 08.06(E), 10.04(Dm), 11.59(E), 13.30(DSm), 14.16(Dm), 14.19(d), 15.36(Dm), 16.26(Dm), 17.26(Dm), 18.20(Dm), 22.18(dm)
Świerzowa Polska Dom Lud. 06.19(d), 07.02(Dm), 08.08(E), 10.06(Dm), 12.01(E), 13.32(DSm), 14.18(Dm), 14.21(d), 15.38(Dm), 16.28(Dm), 17.28(Dm), 18.22(Dm), 22.20(dm)
Zręcin ul. Łukasiewicza 06.20(d), 07.03(Dm), 08.09(E), 10.07(Dm), 12.02(E), 13.33(DSm), 14.19(Dm), 14.22(d), 15.39(Dm), 16.29(Dm), 17.29(Dm), 18.23(Dm), 22.21(dm)
Żeglce ul. Zręncka -
Zręcin Szkoła 06.21(d), 07.04(Dm), 08.10(E), 10.08(Dm), 12.03(E), 13.34(DSm), 14.20(Dm), 14.24(d), 15.40(Dm), 16.30(Dm), 17.30(Dm), 18.24(Dm), 22.22(dm)
Zręcin Skrzyżowanie 06.22(d), 07.05(Dm), 08.11(E), 10.09(Dm), 12.04(E), 13.35(DSm), 14.21(Dm), 14.25(d), 15.41(Dm), 16.31(Dm), 17.31(Dm), 18.25(Dm), 22.23(dm)
Chorkówka Osiedle 06.24(d), 07.08(Dm), 08.13(E), 10.12(Dm), 12.07(E), 13.38(DSm), 14.23(Dm), 14.28(d), 15.44(Dm), 16.34(Dm), 17.34(Dm), 18.28(Dm), 22.26(dm)
Chorkówka Sklep 06.25(d), 07.09(Dm), 08.14(E), 10.13(Dm), 12.08(E), 13.39(DSm), 14.24(Dm), 14.29(d), 15.45(Dm), 16.35(Dm), 17.35(Dm), 18.29(Dm), 22.27(dm)
Żeglce 06.26(d), 07.11(Dm), 08.16(E), 10.15(Dm), 12.10(E), 13.40(DSm), 14.25(Dm), 14.31(d), 15.47(Dm), 16.37(Dm), 17.37(Dm), 18.31(Dm), 22.29(dm)
Żeglce Kościół 06.27(d), 07.12(Dm), 08.17(E), 10.16(Dm), 12.11(E), 13.41(DSm), 14.26(Dm), 14.32(d), 15.48(Dm), 16.38(Dm), 17.38(Dm), 18.32(Dm), 22.30(dm)
Żeglce Skrzyżowanie 06.28(d), 07.13(Dm), 08.18(E), 10.17(Dm), 12.12(E), 13.42(DSm), 14.27(Dm), 14.33(d), 15.49(Dm), 16.39(Dm), 17.39(Dm), 18.33(Dm), 22.31(dm)
Żeglce Wygoda 06.30(d), 07.15(Dm), 08.20(E), 10.19(Dm), 12.14(E), 13.44(DSm), 14.29(Dm), 14.35(d), 15.51(Dm), 16.41(Dm), 17.41(Dm), 18.35(Dm), 22.33(dm)
Żeglce Debrze 06.31(d), 07.16(Dm), 08.21(E), 10.20(Dm), 12.15(E), 13.45(DSm), 14.30(Dm), 14.36(d), 15.52(Dm), 16.42(Dm), 17.42(Dm), 18.36(Dm), 22.34(dm)
Kopytowa Stanowiska 12.20(E), 13.50(DSm), 14.34(Dm), 15.57(Dm)
Kopytowa Skrzyżowanie 06.33(d), 07.18(Dm), 08.23(E), 10.22(Dm), 12.22(E), 13.52(DSm), 14.43(d), 15.59(Dm), 16.44(Dm), 17.44(Dm), 18.38(Dm), 22.36(dm)
Łubno Opace 06.36(d), 07.22(Dm), 08.27(E), 10.26(Dm), 12.26(E), 13.56(DSm), 14.47(d), 16.03(Dm), 16.47(Dm), 17.47(Dm), 18.41(Dm), 22.39(dm)
Łubno Szlacheckie 06.37(d), 07.23(Dm), 08.28(E), 10.27(Dm), 12.27(E), 13.57(DSm), 14.48(d), 16.04(Dm), 16.48(Dm), 17.48(Dm), 18.42(Dm), 22.40(dm)
Łubno Szlacheckie 06.38(d), 07.24(Dm), 08.29(E), 10.28(Dm), 12.28(E), 13.58(DSm), 14.49(d), 16.05(Dm), 16.49(Dm), 17.49(Dm), 18.43(Dm), 22.41(dm)
Łubienko 06.41(d), 07.27(Dm), 08.32(E), 12.31(E), 14.00(DSm), 14.52(d), 16.08(Dm), 16.52(Dm), 17.52(Dm), 18.46(Dm), 22.44(dm)

Łubienko - Kopytowa - Chorkówka - Krosno

Przystanek Godzina odjazdu
Łubienko 04.40(d), 05.35(Dm), 06.43(E), 06.50(S), 07.35(Dm), 08.34(E), 12.40(d), 13.10(Dm), 14.57(Dm), 16.14(Dm), 17.00(Dm), 20.45(dm)
Łubno Szlacheckie 04.43(d), 05.39(Dm), 06.46(E), 06.53(S), 07.38(Dm), 08.37(E), 10.41(DSm), 12.42(d), 13.13(Dm), 15.00(Dm), 16.17(Dm), 17.03(Dm), 20.48(dm)
Łubno Szlacheckie 04.44(d), 05.40(Dm), 06.47(E), 06.54(S), 07.39(Dm), 08.38(E), 10.42(DSm), 12.43(d), 13.14(Dm), 15.01(Dm), 16.18(Dm), 17.04(Dm), 20.49(dm)
Łubno Opace 04.45(d), 05.41(Dm), 06.48(E), 06.56(S), 07.40(Dm), 08.39(E), 10.43(DSm), 12.45(d), 13.15(Dm), 15.02(Dm), 16.19(Dm), 17.05(Dm), 20.50(dm)
Kopytowa Skrzyżowanie 07.00(S), 13.18(Dm), 15.05(Dm), 16.21(Dm), 17.08(Dm)
Kopytowa Stanowiska 04.52(d), 05.46(Dm), 06.55(E), 07.47(Dm), 08.46(E), 10.50(DSm), 12.50(d), 14.34(Dm), 20.55(dm)
Kopytowa Stanowiska 04.54(d), 05.48(Dm), 06.57(E), 07.49(Dm), 08.48(E), 10.52(DSm), 12.52(d), 14.36(Dm), 20.56(dm)
Kopytowa Skrzyżowanie 04.56(d), 05.50(Dm), 06.59(E), 07.51(Dm), 08.50(E), 10.53(DSm), 12.54(d), 14.37(Dm), 20.58(dm)
Żeglce Debrze 04.59(d), 05.53(Dm), 07.02(E), 07.03(S), 07.54(Dm), 08.53(E), 10.56(DSm), 12.57(d), 13.20(Dm), 14.39(Dm), 15.07(Dm), 16.23(Dm), 17.11(Dm), 21.00(dm)
Żeglce Wygoda 05.00(d), 05.54(Dm), 07.03(E), 07.04(S), 07.55(Dm), 08.54(E), 10.57(DSm), 12.58(d), 13.21(Dm), 14.40(Dm), 15.08(Dm), 16.24(Dm), 17.12(Dm), 21.01(dm)
Żeglce Skrzyżowanie 05.03(d), 05.56(Dm), 07.05(E), 07.06(S), 07.57(Dm), 08.56(E), 10.59(DSm), 13.00(d), 13.23(Dm), 14.42(Dm), 15.10(Dm), 16.26(Dm), 17.14(Dm), 21.03(dm)
Żeglce Kościół 05.04(d), 05.57(Dm), 07.06(E), 07.58(Dm), 08.57(E), 11.00(DSm), 13.01(d), 13.24(Dm), 15.11(Dm), 16.27(Dm), 17.15(Dm), 21.04(dm)
Żeglce 05.06(d), 05.59(Dm), 07.07(E), 08.00(Dm), 08.59(E), 11.02(DSm), 13.03(d), 13.25(Dm), 15.12(Dm), 16.28(Dm), 17.16(Dm), 21.06(dm)
Chorkówka Sklep 05.08(d), 06.01(Dm), 07.09(E), 08.02(Dm), 09.01(E), 11.04(DSm), 13.05(d), 13.27(Dm), 15.14(Dm), 16.29(Dm), 17.18(Dm), 21.08(dm)
Chorkówka Osiedle 05.09(d), 06.02(Dm), 07.10(E), 08.03(Dm), 09.02(E), 11.05(DSm), 13.07(d), 13.28(Dm), 15.15(Dm), 16.30(Dm), 17.19(Dm), 21.09(dm)
Zręcin Skrzyżowanie 05.12(d), 06.04(Dm), 07.12(E), 08.05(Dm), 09.04(E), 11.07(DSm), 13.10(d), 13.30(Dm), 15.17(Dm), 16.32(Dm), 17.21(Dm), 21.12(dm)
Zręcin Szkoła 05.13(d), 06.05(Dm), 07.13(E), 08.06(Dm), 09.05(E), 11.08(DSm), 13.12(d), 13.31(Dm), 15.18(Dm), 16.33(Dm), 17.22(Dm), 21.13(dm)
Żeglce Zręncka 14.44(Dm)
Zręcin ul. Łukasiewicza 05.14(d), 06.06(Dm), 07.15(E), 07.12(S), 08.07(Dm), 09.06(E), 11.09(DSm), 13.13(d), 13.32(Dm), 14.47(Dm), 15.19(Dm), 16.34(Dm), 17.23(Dm), 21.15(dm)
Świerzowa Polska Dom Lud. 05.16(d), 06.07(Dm), 07.16(E), 07.13(S), 08.08(Dm), 09.07(E), 11.10(DSm), 13.14(d), 13.33(Dm), 14.48(Dm), 15.20(Dm), 16.35(Dm), 17.24(Dm), 21.16(dm)
Świerzowa Polska Skrzyż. 05.18(d), 06.09(Dm), 07.18(E), 07.15(S), 08.10(Dm), 09.09(E), 11.12(DSm), 13.16(d), 13.35(Dm), 14.50(Dm), 15.22(Dm), 16.37(Dm), 17.26(Dm), 21.18(dm)
Krosno Polanka II 05.20(d), 06.11(Dm), 07.20(E), 07.17(S), 08.12(Dm), 09.11(E), 11.14(DSm), 13.18(d), 13.37(Dm), 14.52(Dm), 15.24(Dm), 16.39(Dm), 17.28(Dm), 21.19(dm)
Krosno Zręcińska CPN 05.22(d), 06.13(Dm), 07.22(E), 07.19(S), 08.14(Dm), 09.13(E), 11.16(DSm), 13.20(d), 13.39(Dm), 14.54(Dm), 15.26(Dm), 16.41(Dm), 17.30(Dm), 21.21(dm)
Krosno Podkarpacka 05.24(d), 06.14(Dm), 07.24(E), 07.21(S), 08.16(Dm), 09.15(E), 11.18(DSm), 13.22(d), 13.40(Dm), 14.55(Dm), 15.27(Dm), 16.43(Dm), 17.31(Dm), 21.23(dm)
Krosno Czajkowskiego 05.27(d), 06.17(Dm), 07.27(E), 07.24(S), 08.19(Dm), 09.18(E), 11.20(DSm), 13.25(d), 13.42(Dm), 14.57(Dm), 15.29(Dm), 16.45(Dm), 17.33(Dm), 21.25(dm)
Krosno Lniarska 05.29(d), 06.19(Dm), 07.30(E), 07.26(S), 08.21(Dm), 09.20(E), 11.22(DSm), 13.27(d), 13.44(Dm), 14.58(Dm), 15.31(Dm), 16.47(Dm), 17.35(Dm), 21.27(dm)
Krosno Dworzec PKS 05.31(d), 06.21(Dm), 07.32(E), 07.29(S), 08.23(Dm), 09.22(E), 11.24(DSm), 13.29(d), 13.46(Dm), 14.59(Dm), 15.33(Dm), 16.48(Dm), 17.37(Dm), 21.29(dm)
Krosno Tysiąclecia Stołówka 05.33(d), 13.31(d), 13.49(Dm), 21.31(dm)
Krosno Huta Techniczna 05.34(d), 13.32(d), 13.51(Dm), 21.32(dm)
Krosno Krakowska Cmentarz 06.23(Dm), 07.34(E), 07.31(S), 08.25(Dm), 09.24(E), 11.26(DSm), 13.35(D), 15.00(Dm), 15.35(Dm), 16.50(Dm), 17.39(Dm)
Krosno Podwale 06.25(Dm), 07.36(E), 07.33(S), 08.27(Dm), 09.26(E), 11.28(DSm), 13.36(D), 15.37(Dm), 16.51(Dm), 17.40(Dm)
Krosno Kino 06.27(Dm), 07.38(E), 07.35(S), 08.29(Dm), 09.28(E), 11.30(DSm), 13.38(D), 15.39(Dm), 16.53(Dm), 17.41(Dm)
Krosno Rondo Wojska Polskiego 06.29(Dm), 07.40(E), 07.37(S), 08.31(Dm), 09.30(E), 11.32(DSm), 13.40(D), 15.41(Dm), 16.55(Dm), 17.43(Dm)
Krosno Wojska Polskiego 06.30(Dm), 07.41(E), 07.38(S), 08.32(Dm), 09.31(E), 11.33(DSm), 13.41(D), 15.42(Dm), 16.56(Dm), 17.44(Dm)
Krosno Boh. Westerplatte 06.32(Dm), 07.43(E), 07.40(S), 08.34(Dm), 09.33(E), 11.35(DSm), 13.43(D), 15.04(Dm), 15.44(Dm), 16.58(Dm), 17.46(Dm)

Legenda:

  • d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
  • E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
  • m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
  • S – kursuje w dni nauki szkolnej
  • D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacje:

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017