Kubuś

Kubuś

Informacja:
tel. 13 432 47 25, 500 140 934

Krosno - Łęki Strzyżowskie

Przystanek Godziny odjazdów
Krosno Dworzec PKS 1 5.25(D), 6.20(D), 7.40(S), 8.50(S), 10.10(D), 12.10(D), 13.25(S), 14.15(D), 15.30(D), 16.30(D), 18.20(D), 20.15(D), 22.15(D)
Krosno Tysiąclecia PKS 5.26(D), 6.21(D), 7.41(S), 8.51(S), 10.11(D), 12.11(D), 13.26(S), 14.16(D), 15.31(D), 16.31(D), 18.21(D), 20.16(D), 22.16(D)
Krosno Tys. Huta Techn. 5.27(D), 6.22(D), 7.42(S), 8.52(S), 10.12(D), 12.12(D), 13.27(S), 14.17(D), 15.32(D), 16.32(D), 18.22(D), 20.17(D), 22.17(D)
Krosno Turaszówka ZSE 5.29(D), 6.24(D), 7.44(S), 8.54(S), 10.14(D), 12.14(D), 13.29(S), 14.19(D), 15.34(D), 16.34(D), 18.24(D), 20.19(D), 22.19(D)
Krosno Turasz. Ob.Drog. 5.30(D), 6.25(D), 7.45(S), 8.55(S), 10.15(D), 12.15(D), 13.30(S), 14.20(D), 15.35(D), 16.35(D), 18.25(D), 20.20(D), 22.20(D)
Odrzykoń Skrz. 5.31(D), 6.26(D), 7.46(S), 8.56(S), 10.16(D), 12.16(D), 13.31(S), 14.21(D), 15.36(D), 16.36(D), 18.26(D), 20.21(D), 22.21(D)
Odrzykoń Most 5.32(D), 6.27(D), 7.47(S), 8.57(S), 10.17(D), 12.17(D), 13.32(S), 14.22(D), 15.37(D), 16.37(D), 18.27(D), 20.22(D), 22.22(D)
Odrzykoń Rzeki 5.33(D), 6.28(D), 7.48(S), 8.58(S), 10.18(D), 12.18(D), 13.33(S), 14.23(D), 15.38(D), 16.38(D), 18.28(D), 20.23(D), 22.23(D)
Bratkówka 5.35(D), 6.30(D), 7.50(S), 9.00(S), 10.20(D), 12.20(D), 13.35(S), 14.25(D), 15.40(D), 16.40(D), 18.30(D), 20.25(D), 22.25(D)
Bratkówka, Gran. 5.36(D), 6.31(D), 7.51(S), 9.01(S), 10.21(D), 12.21(D), 13.36(S), 14.26(D), 15.41(D), 16.41(D), 18.31(D), 20.26(D), 22.26(D)
Wojkówka Gran. 5.37(D), 6.32(D), 7.52(S), 9.02(S), 10.22(D), 12.22(D), 13.37(S), 14.27(D), 15.42(D), 16.42(D), 18.32(D), 20.27(D), 22.27(D)
Wojkówka Bukow 5.38(D), 6.33(D), 7.53(S), 9.03(S), 10.23(D), 12.23(D), 13.38(S), 14.28(D), 15.43(D), 16.43(D), 18.33(D), 20.28(D), 22.28(D)
Wojkówka n.ż. 5.39(D), 6.34(D), 7.54(S), 9.04(S), 10.24(D), 12.24(D), 13.39(S), 14.29(D), 15.44(D), 16.44(D), 18.34(D), 20.29(D), 22.29(D)
Łączki Jagiellońskie 5.40(D), 6.35(D), 7.55(S), 9.05(S), 10.25(D), 12.25(D), 13.40(S), 14.30(D), 15.45(D), 16.45(D), 18.35(D), 20.30(D), 22.30(D)
Łączki Jagiell. Dom Lud. 5.41(D), 6.36(D), 7.56(S), 9.06(S), 10.26(D), 12.26(D), 13.41(S), 14.31(D), 15.46(D), 16.46(D), 18.36(D), 20.31(D), 22.31(D)
Łęki Strzyżowskie Skrz. 5.43(D), 6.38(D), 7.58(S), 9.08(S), 10.28(D), 12.28(D), 13.43(S), 14.33(D), 15.48(D), 16.48(D), 18.38(D), 20.33(D), 22.33(D)
Łęki Strzyż. Dom Lud. 5.44(D), 6.39(D), 7.59(S), 9.09(S), 10.29(D), 12.29(D), 13.44(S), 14.34(D), 15.49(D), 16.49(D), 18.39(D), 20.34(D), 22.34(D)
Łęki Strzyż. Podlas 5.45(D), 6.40(D), 8.00(S), 9.10(S), 10.30(D), 12.30(D), 13.45(S), 14.35(D), 15.50(D), 16.50(D), 18.40(D), 20.35(D), 22.35(D)
Łęki Strzyżowskie 5.46(D), 6.41(D), 8.01(S), 9.11(S), 10.31(D), 12.31(D), 13.46(S), 14.36(D), 15.51(D), 16.51(D), 18.41(D), 20.36(D), 22.36(D)

Legenda:

  • D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
  • S - kursuje w dni nauki szkolnej

Łęki Strzyżowskie - Krosno

Przystanek Godziny odjazdów
Łęki Strzyżowskie 4.55(D), 5.50(D), 7.00(S), 8.10(D), 9.20(S), 10.55(D), 12.45(D), 14.50(D), 16.00(D), 17.10(D), 19.00(D), 21.00(D)
Łęki Strzyżowskie Podlas 4.56(D), 5.51(D), 7.01(S), 8.11(D), 9.21(S), 10.56(D), 12.46(D), 14.51(D), 16.01(D), 17.11(D), 19.01(D), 21.01(D)
Łęki Strzyżowskie Dom Lud. 4.57(D), 5.52(D), 7.02(S), 8.12(D), 9.22(S), 10.57(D), 12.47(D), 14.52(D), 16.02(D), 17.12(D), 19.02(D), 21.02(D)
Łęki Strzyżowskie Skrz. 4.59(D), 5.54(D), 7.04(S), 8.14(D), 9.24(S), 10.59(D), 12.49(D), 14.54(D), 16.04(D), 17.14(D), 19.04(D), 21.04(D)
Łączki Jagiell. Dom Lud. 5.00(D), 5.55(D), 7.05(S), 8.15(D), 9.25(S), 11.00(D), 12.50(D), 14.55(D), 16.05(D), 17.15(D), 19.05(D), 21.05(D)
Łączki Jagiellońskie 5.01(D), 5.56(D), 7.06(S), 8.16(D), 9.26(S), 11.01(D), 12.51(D), 14.56(D), 16.06(D), 17.16(D), 19.06(D), 21.06(D)
Wojkówka 5.02(D), 5.57(D), 7.07(S), 8.17(D), 9.27(S), 11.02(D), 12.52(D), 14.57(D), 16.07(D), 17.17(D), 19.07(D), 21.07(D)
Wojkówka Bukow 5.03(D), 5.58(D), 7.08(S), 8.18(D), 9.28(S), 11.03(D), 12.53(D), 14.58(D), 16.08(D), 17.18(D), 19.08(D), 21.08(D)
Wojkówka Gran. 5.04(D), 5.59(D), 7.09(S), 8.19(D), 9.29(S), 11.04(D), 12.54(D), 14.59(D), 16.09(D), 17.19(D), 19.09(D), 21.09(D)
Bratkówka, Gran. 5.05(D), 6.00(D), 7.10(S), 8.20(D), 9.30(S), 11.05(D), 12.55(D), 15.00(D), 16.10(D), 17.20(D), 19.10(D), 21.10(D)
Bratkówka 5.06(D), 6.01(D), 7.11(S), 8.21(D), 9.31(S), 11.06(D), 12.56(D), 15.01(D), 16.11(D), 17.21(D), 19.11(D), 21.11(D)
Odrzykoń Rzek 5.08(D), 6.03(D), 7.13(S), 8.23(D), 9.33(S), 11.08(D), 12.58(D), 15.03(D), 16.13(D), 17.23(D), 19.13(D), 21.13(D)
Odrzykoń Most 5.09(D), 6.04(D), 7.14(S), 8.24(D), 9.34(S), 11.09(D), 12.59(D), 15.04(D), 16.14(D), 17.24(D), 19.14(D), 21.14(D)
Odrzykoń Skrz. 5.10(D), 6.05(D), 7.15(S), 8.25(D), 9.35(S), 11.10(D), 13.00(D), 15.05(D), 16.15(D), 17.25(D), 19.15(D), 21.15(D)
Krosno Turasz. Ob. Drog. 5.11(D), 6.06(D), 7.16(S), 8.26(D), 9.36(S), 11.11(D), 13.01(D), 15.06(D), 16.16(D), 17.26(D), 19.16(D), 21.16(D)
Krosno Turaszówka ZSE 5.12(D), 6.07(D), 7.17(S), 8.27(D), 9.37(S), 11.12(D), 13.02(D), 15.07(D), 16.17(D), 17.27(D), 19.17(D), 21.17(D)
Krosno Tys. Huta Techn. 5.14(D), 6.09(D), 7.19(S), 13.04(D), 15.09(D), 16.19(D), 19.19(D), 21.19(D)
Krosno Krakowska Osiedle 8.30(D), 9.40(S), 11.15(D), 17.30(D)
Krosno Dworzec PKS1 5.17(D), 6.12(D), 7.22(S), 8.32(D), 9.42(S), 11.17(D), 13.07(D), 15.12(D), 16.22(D), 17.32(D), 19.22(D), 21.22(D)
Krosno Podwale 7.23(S), 9.43(S), 11.18(D)
Krosno, Kino 7.24(S)

Legenda:

  • D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze oprócz świąt
  • S - kursuje w dni nauki szkolnej

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016