Grupa Nowy Styl

to europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Unikatowy model biznesowy Grupy pozwala dostarczać klientom kompleksową usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Firma codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne.

Co możemy Ci zaoferować?

• pracę w jednej z największych międzynarodowych firm z branży meblarskiej w Europie w kontekście zakładów produkcyjnych
• benefity takie jak: karta MultiSport, kolonie dla dzieci pracowników, dodatkowe świadczenia pieniężne w okresie świąt, możliwość skorzystania z ubezpieczeń i świadczeń socjalnych oraz prywatnej opieki medycznej
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• wynagrodzenie składające się z części stałej i premii po okresie próbnym
• różnorodność zadań w bezpośrednim kontakcie z produkcją
• profesjonalne narzędzia pracy i wsparcie kolegów/koleżanek z działu

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem
Nowy Styl sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Nowy Styl zatrudni osoby na stanowiska:

 PRACOWNIK PRODUKCJI KLIK

Zakres zadań (w zależności od stanowiska: Monter/Tapicer/Pakowacz):
• wykonywanie prostych czynności konserwujących przy obsługiwanych maszynach
• kompletowanie pakowanie wyrobów gotowych (krzeseł, foteli) przy użyciu narzędzi i urządzeń do pakowania
• obsługiwanie maszyn pakujących
• wykonywanie prac związanych z oznaczeniem opakowań, w tym etykietowanie, metkowanie
• wykonywanie prac montażowych podzespołów elementów foteli lub krzeseł
• tapicerowanie siedzisk, podłokietników i oparć
• montowanie podzespołów i zespołów elementów w oparciu o schematy konstrukcyjne
• obsługiwanie narzędzi montażowych i kontrolnych
• klejenie podzespołów i elementów podzespołów w oparciu o schematy konstrukcyjne
• prace pomocnicze, ręczne prace transportowe
• konserwowanie obsługiwanych urządzeń i kontrola jakości produktów

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
• cechuje Cię komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków
• posiadasz zdolności manualne
• przestrzegasz przepisów BHP na stanowisku pracy i dbasz o porządek w miejscu pracy
• potrafisz pracować w zespole

Dodatkowym atutem będzie:
• wykształcenie zawodowe lub techniczne
• doświadczenie w pracy na produkcji

 PRACOWNIK MAGAZYNU KLIK

Zakres zadań:
• załadunek i rozładunek towaru,
• kompletacja towarów i materiałów zgodnie z zamówieniem,
• odbiór wyrobów gotowych z linii produkcyjnych,
• transport materiałów w obrębie firmy,
• rejestrowanie dostaw w systemie informatycznym,
• dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie.

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
• posiadasz uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
• potrafisz obsługiwać komputer minimum na poziomie podstawowym
• cechuje Cię odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków
• potrafisz pracować w zespole

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• posiadanie uprawnień UDT
• znajomość języka obcego

 OPERATOR MASZYN CNC KLIK

Zakres zadań:
• obsługa i utrzymanie maszyn sterowanych numerycznie
• praca przy procesach wytwórczych półfabrykatów meblowych
• realizacja procesu obróbczego zgodnie z obowiązującymi normami i harmonogramem
• kontrola jakościowa półfabrykatów meblowych

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• posiadasz doświadczenie przy pracy na obrabiarkach CNC
• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
• umiesz posługiwać się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami oraz interpretować wyniki pomiarów (suwmiarka, miara zwijana, sprawdzian nastawny)
• znasz rysunek techniczny
• umiesz pracować w zespole
• cechuje Cię odpowiedzialność oraz umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość zagadnień z zakresu technologii meblarstwa
• umiejętność programowania maszyn sterowanych numerycznie
• podstawowa znajomość doboru narzędzi i parametrów obróbki
• znajomość narzędzi Lean Manufacturing (6S, TPM)
• kreatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji, otwartość na zmiany

 SZWACZKA KLIK

Zakres zadań:
• dobieranie materiałów i parametrów szycia zgodnych z projektem
• szycie wyrobów w sposób manualny lub z wykorzystaniem maszyn szwalniczych
• zszywanie, stębnowanie i overlokowanie wcześniej skrojonych formatek
• wykonywanie prac zdobniczych, wynikających ze specyfiki projektu,
• sprawdzanie jakości wytworzonych produktów oraz zgodności obsługiwanych procesów z przyjętymi normami
• operacje pomocnicze – rysowanie i nacinanie materiałów przy użyciu profesjonalnych narzędzi

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
• potrafisz szyć i obsługiwać maszyny do szycia
• posiadasz wykształcenie minimum zawodowe
• cechuje Cię komunikatywność, dokładność, samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków
• posiadasz zdolności manualne
• przestrzegasz przepisów BHP na stanowisku pracy i dbasz o porządek w miejscu pracy
• potrafisz pracować w zespole
• posiadasz doświadczenie w obsłudze maszyn ciężkich (szycie pokrowców skórzano – skajowych) – mile widziane

 MECHANIK KLIK

Zakres zadań:
• utrzymanie ruchu urządzeń produkcyjnych (maszyny do obróbki płyty wiórowej)
• utrzymanie pełnej sprawności wszystkich maszyn, narzędzi, przyrządów
• wykonywanie operacji prewencyjnych i remontowych zgodnie z procedurami
• diagnozowanie oraz usuwanie awarii urządzeń i podzespołów, a także nadzór pracy po ich usunięciu
• analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy
• udział w projektach wdrożeniowych nowych linii produkcyjnych oraz maszyn
• gospodarowanie materiałami i wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym
• obsługa urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych, ciepłowniczo – wodnych

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• posiadasz wykształcenie techniczne mechaniczne
• wykazujesz gotowość do pracy zmianowej (praca na trzy zmiany)
• posiadasz wiedzę z zakresu zagadnień mechaniki maszynowej/ślusarstwa,
pneumatyki i hydrauliki siłowej

Dodatkowym atutem będzie:
• 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• posiadanie uprawnień energetycznych grupy 2
• znajomość języka angielskiego i/lub znajomość języka niemieckiego
• posiadanie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych

 AUTOMATYK KLIK

Zakres zadań:
• usuwanie awarii maszyn i urządzeń
• analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy
• utrzymanie w sprawności oprogramowania oraz elektroniki i automatyki sterującej obrabiarek linii technologicznych do obróbki płyty wiórowej
• wykonywanie przeglądów prewencyjnych
• współpraca w zakresie projektów (TPM, 5S, ISO, i innych)
• nadzór nad dokumentacją techniczną i udział w remontach technicznych maszyn

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:
• posiadasz wykształcenie średnie kierunkowe
• wykazujesz się praktyczną znajomością sterowników PLC oraz CNC
• posiadasz wiedzę na temat układów zasilania i sterowania elektrycznego maszyn oraz układów napędowych, zagadnień ogólnotechnicznych
• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym (praca na trzy zmiany)
• potrafisz korzystać z dokumentacji elektrycznej (schematów połączeń)
• posiadasz uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 1kV
• potrafisz obsługiwać komputer
• umiesz pracować w zespole

Dodatkowym atutem będzie:
• 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
• znajomość automatyki firmy BECKHOFF
• posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych SEP do 15kV oraz uprawnień wysokościowych

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o aplikowanie poprzez kliknięcie w link przy wybranej nazwie stanowiska i uzupełnienie formularza
lub złożenie CV osobiście w Dziale HR (Jasło, ul. Fabryczna 6b).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.NowyStylGroup.com

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
•Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
• NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
• NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
-zwani dalej łącznie Administratorami.
W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
• Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
• NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
• NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
- zwani dalej łącznie Administratorami.
DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA
Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystylgroup.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z Administratorów.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
• w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
• w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
3) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora/ Administratorów w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy.
W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach okres przedawnienia roszczeń może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystylgroup.com.
Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
2) prawo żądania sprostowania swoich danych,
3) prawo do usunięcia,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
6) prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.